Kysymyksiä ja vastauksia jäsenalennuksesta

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla on luonnollisesti herättänyt paljon kysymyksiä myös jäsenissämme. Kokosimme alle vastauksia saamiimme kysymyksiin.

Mihin alennukset perustuvat?

Oulun Seudun Sähkö on infraliiketoimintoihin keskittynyt kuluttajaosuuskunta, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenille edullisia ja laadukkaita palveluita. Pyrimme tähän tavoitteeseen taloudellisten mahdollisuuksiemme puitteissa.

Miten alennukset määräytyvät?

Jäsenemme saavat alennuksen voimassa olevan alennusprosentin mukaisesti siten, että Oulun Seudun Sähkö määrittää jäsenalennuksen, jonka Oomi antaa markkinaehtoisesti hinnoitelluista tuotteista jäsenasiakkaillemme. Oulun Seudun Sähkö korvaa jäsenalennukset Oomille.

Paljonko alennuksia maksetaan?

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna jäsenalennuksia on maksettu noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Korkeampi sähkön myyntihinta nostaa myös jäsenalennusten euromäärää voimakkaasti. Vuonna 2023 varaudumme maksamaan jäsenalennuksia noin 13 miljoonaa euroa.

Miten alennusta on mahdollista antaa?

Oulun Seudun Sähkö on kokoonsa nähden vahva sähkön tuottaja. Omistamme tuotanto-osuuksia, joiden tuotto kasvaa sähkön markkinahinnan noustessa, ja päinvastoin.

Miksi alennusprosentti vaihtelee?

Jäsenalennukset on mitoitettava taloudellisen mahdollisuuden mukaan. Aina kun taloudellinen tilanne sallii, haluamme tehdä tilapäisiä korotuksia alennusprosenttiin. Tiedämme, että kun alennus palautuu alemmalle tasolle, se tuntuu asiakkaistamme ikävältä. Ajattelemme kuitenkin, että alennus on aito, kun se elää taloudellisen tilanteen mukaan. Näin myös osuuskuntaperiaate toteutuu mahdollisimman hyvin.

Miksi sähkön hinta ei ole kaikille jäsenille sama?

Alennusprosentti on kaikille jäsenillemme sama, mutta emme voi vaatia kaikkia jäseniämme valitsemaan samaa sähkötuotetta. Sähköenergian hinta riippuu asiakkaan itse valitsemasta tuotteesta. Aikaisemmin, kun sähkö oli halpaa, ei tuotteen valinnalla välttämättä ollut isoa merkitystä. Ukrainan sota kuitenkin muutti tilannetta merkittävästi. 

Miksi alennusprosentti nyt laski, vaikka sähkön hinta on poikkeuksellisen korkea?

Sähkön markkinahinnan nousu ja tuotannosta saatavien tuottojen nousu toimivat saman suuntaisesti, mutta eivät mene käsikädessä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että jäsenemme käyttävät eniten sähköä talvella, jolloin sähkö on kalleimmillaan. Tuotantomme puolestaan ajoittuu tasaisesti eri vuodenajoille. Jos sähkön hinta talvella nousee hyvin korkealle, on sitä ja isoa kulutusta hyvin vaikea kompensoida muina aikoina saatavilla tuotoilla. Lisäksi suurin osa tuotannostamme sijaitsee Norjassa ja Ruotsissa, missä tuotannon myyntihinnat ovat viime aikoina olleet huomattavasti Suomen hinta-aluetta alhaisemmat. Olisimme mielellämme säilyttäneet korkeamman alennusprosentin myös tänä vuonna, mutta siihen meillä ei valitettavasti nyt ole taloudellista mahdollisuutta.

Miksi kaikkea tuotannosta saatavaa tuottoa ei ohjata suoraan jäsenalennuksiin?

Sähköntuotannon tuotoilla maksamme jäsenalennusten lisäksi meneillään olevat investoinnit. Merkittävin on Lestijärvelle rakenteilla oleva Suomen suurin tuulivoimapuisto, josta Oulun Seudun Sähköllä on kymmenen prosentin osuus. Uudet investoinnit turvaavat kykyä jäsenalennusten antamiseen myös tulevaisuudessa.

Oulun Seudun Sähkön taloutta hoidetaan vastuullisesti. Siihen kuuluu myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen. 

Miksi alennusprosentti määriteltiin nyt vain alkuvuoden osalta?

Tulevaan vuoteen liittyy paljon epävarmuuksia ja kaikenlainen ennustaminen on vaikeaa. Katsoimme, että on myös jäsenten edun mukaista, että tilanne arvioidaan uudelleen keväällä ja loppuvuoden alennus määritellään sen hetkisen tilanteen mukaan.

Kuka viestii sähköenergian hinnoista?

Meille tulee jonkin verran kysymyksiä sähköenergian hinnoista. Koska sähkön myynnin hoitaa Oomi, myös hinnoista tiedottaminen tapahtuu Oomin toimesta. 

Voinko vaikuttaa osuuskunnan toimintaan?

Osuuskunta on jäsentensä omistama ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman sähköosuuskuntansa toimintaan. Jäsenosuuskuntien sääntömääräiset kokoukset pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kutsut jäsenosuuskuntien kokouksiin julkaistaan paikallislehdissä, kevään Valokaaressa,  nettisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissa.

Miksi Oulun Seudun Sähkö ei itse myy sähköenergiaa?

Kun sähkönmyyntimme siirtyi Oomille, se antoi meille paremman mahdollisuuden tuottaa asiakkaiden toivomia uudenlaisia ympäristöystävällisiä palveluja ja tuotteita. Vaikka olisimme jatkaneet itsenäisenä sähkön myyjänä, myyntihintamme olisivat nousseet, kuten muillakin sähkönmyyjillä. Isommalla yhtiöllä on myös enemmän harteita selvitä tämän poikkeuksellisen tilanteen yli. 

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon