Kysymyksiä ja vastauksia sähkö- ja lämpöenergian jäsenalennuksesta

Kuinka kauan nykyinen alennusprosentti on voimassa?

Nykyinen alennusprosentti on voimassa toistaiseksi. Jäsenalennuksen muutoksista ilmoitamme aina hyvissä ajoin.

Mihin alennukset perustuvat?

Oulun Seudun Sähkö on kuluttajaosuuskunta, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenille edullisia ja laadukkaita palveluita. Pyrimme tähän tavoitteeseen taloudellisten mahdollisuuksiemme puitteissa.

Miten alennukset määräytyvät?

Jäsenemme saavat alennuksen voimassa olevan alennusprosentin mukaisesti siten, että Oulun Seudun Sähkö määrittää jäsenalennuksen, jonka Oomi antaa markkinaehtoisesti hinnoitelluista tuotteista jäsenasiakkaillemme. Oulun Seudun Sähkö korvaa jäsenalennukset Oomille.

Paljonko alennuksia maksetaan?

Alennuksia maksetaan taloudellisten mahdollisuuksiemme mukaan. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna jäsenalennuksia on maksettu noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2022 jäsenalennuksia maksettiin 7,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 summan arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla.  

Miten alennusta on mahdollista antaa?

Jäsenalennukset rahoitetaan sähköntuotannon tuotoilla. Oulun Seudun Sähkö on kokoonsa nähden vahva sähkön tuottaja. Omistamme tuotanto-osuuksia, joiden tuotto kasvaa sähkön markkinahinnan noustessa, ja päinvastoin.

Miksi alennusprosentti vaihtelee?

Jäsenalennukset on mitoitettava taloudellisen mahdollisuuden mukaan. Aina kun taloudellinen tilanne sallii, haluamme tehdä korotuksia alennusprosenttiin. Tiedämme, että kun alennus palautuu alemmalle tasolle, se tuntuu asiakkaistamme ikävältä. Ajattelemme kuitenkin, että alennus on aito, kun se elää taloudellisen tilanteen mukaan. Näin myös osuuskuntaperiaate toteutuu mahdollisimman hyvin.

Miksi sähkön hinta ei ole kaikille jäsenille sama?

Alennusprosentti on kaikille jäsenillemme sama. Sähköenergian hinta riippuu asiakkaan itse valitsemasta tuotteesta. Aikaisemmin, kun sähkö oli halpaa, ei tuotteen valinnalla välttämättä ollut isoa merkitystä. Energiakriisi kuitenkin muutti tilannetta merkittävästi.

Pysyykö alennusprosentti samana, jos valitsee määräaikaisen sopimuksen?

Jäsenalennusprosentin määrittelee Oulun Seudun Sähkö ja se voi vaihdella sopimuskauden aikana riippumatta siitä, millainen sähkösopimus sinulla on. Alennusprosentin vaihtelu koskee myös määräaikaisia sopimuksia.

Määrääkö tuotannon hinta alennusprosentin?

Sähkön markkinahinnan nousu ja tuotannosta saatavien tuottojen nousu toimivat saman suuntaisesti, mutta eivät mene käsikädessä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että jäsenemme käyttävät eniten sähköä talvella, jolloin sähkö on kalleimmillaan. Tuotantomme ajoittuu tasaisesti eri vuodenajoille ja kattaa talvikuukausina vain noin kolmasosan jäsentemme käyttämästä sähköstä. Jos sähkön hinta talvella nousee hyvin korkealle, on sitä ja isoa kulutusta hyvin vaikea kompensoida muina aikoina saatavilla tuotoilla. Lisäksi suurin osa tuotannostamme sijaitsee Norjassa ja Ruotsissa, missä tuotannon myyntihinnat ovat viime aikoina olleet huomattavasti Suomen hinta-aluetta alhaisemmat.

Miksi kaikkea tuotannosta saatavaa tuottoa ei ohjata suoraan jäsenalennuksiin?

Sähköntuotannon tuotoilla maksamme jäsenalennusten lisäksi meneillään olevat investoinnit, joista merkittävin on Lestijärvelle rakenteilla oleva Suomen suurin tuulivoimapuisto, josta Oulun Seudun Sähköllä on kymmenen prosentin osuus. Uudet investoinnit turvaavat kykyä jäsenalennusten antamiseen myös pitemmällä aikajänteellä.

Oulun Seudun Sähkön taloutta hoidetaan vastuullisesti. Siihen kuuluu myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen.

Kuka viestii hinnoista?

Meille tulee jonkin verran kysymyksiä sähköenergian hinnoista. Koska sähkön myynnin hoitaa Oomi, myös hinnoista tiedottaminen tapahtuu Oomin toimesta.

Voinko vaikuttaa osuuskunnan toimintaan?

Osuuskunta on jäsentensä omistama ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman sähköosuuskuntansa toimintaan. Jäsenosuuskuntien sääntömääräiset kokoukset pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kutsut jäsenosuuskuntien kokouksiin julkaistaan paikallislehdissä, kevään Valokaaressa sekä nettisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissa.

Miksi Oomi?

Kun sähkönmyyntimme siirtyi Oomille, se antoi meille paremman mahdollisuuden tuottaa asiakkaiden toivomia uudenlaisia ympäristöystävällisiä palveluja ja tuotteita. Vaikka olisimme jatkaneet itsenäisenä sähkön myyjänä, myyntihintamme olisivat nousseet, kuten muillakin sähkönmyyjillä. Isommalla yhtiöllä on myös enemmän harteita kehittää sähkönmyyntiliiketoimintaa ja kantaa siihen liittyviä riskejä.  

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon