Asiakaspalvelu

Ammatitaitoista ja paikallista palvelua
Puh. (08) 310 1313

Sähköliittymän tilaaminen

Ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon tehdään kirjallinen liittymissopimus. Sähköliittymän tilauksen voit hoitaa tästä:

Liittymissopimus postitetaan asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa palauttaa sopimus.

 

Ohjeet rakentajan sähkömuistiosta

Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun Seudun Sähkö toimii mielellään rakentajan apuna. Tutustu ennen rakentamista rakentajan sähkömuistioon, niin säästät aikaa ja tiedät, miten menetellä joustavasti sähköasioissa.

 

 

 

Rakentajan sähkömuistio

10 askelta sähköverkkoon liittymiseen

Ota ajoissa yhteys asiakaspalveluun

Asiakaspalvelussamme hoidetaan sähköliittymä- ja työmaasähköasiat. Saat myös lisätietoja sinulle parhaiten soveltuvista sähkötuotteistamme. Ota yhteyttä jo rakennusprojektin alkuvaiheessa liittymissopimuksen tekemiseksi, jotta liityntä sähköverkkoon voidaan toimittaa ajoissa sähköistettävän kohteen läheisyyteen.

Ennen lopullista kytkentää sähköurakoitsijan tulee toimittaa kirjallinen kytkentäpyyntö eli yleistietolomake viimeistään kahta viikkoa ennen liittymän toivottua kytkemistä jakeluverkkoon. Puutteellisin tiedoin palautettu ilmoitus saattaa viivästyttää liittymän kytkemistä. Jos rakennuspaikallasi on sähköjohtoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme jo ennen suunnitteluun ryhtymistä.

Teetä sähkösuunnitelma ja urakkasopimus

Ammattitaitoisesti ja harkiten tehty sähkösuunnitelma auttaa vertailukelpoisten tarjousten pyytämisessä ja varmistaa kotisi toimivuuden ja turvallisen asumisen vuosikymmeniksi eteenpäin. Sähköurakoitsijalla pitää olla Sähkötarkastuskeskuksen tai Turvatekniikan keskuksen myöntämä lupa.

Sähkösuunnittelijaa varten tarvitaan asemapiirros ja rakennuksen pohjapiirustukset (1:50). Sähkösuunnittelija tai -urakoitsija varmistavat myös, että sähkölaitteistosi suojaus täyttää SFS 6000 -standardin vaatimukset.

Tee urakkasopimus aina kirjallisena. Siinä sovitaan muun muassa urakan laajuudesta, tarkastuksista, takuuajasta, urakkahinnasta maksuaikatauluineen sekä muutostöistä maksuperusteineen.

Sähkö- ja rakennustöiden yhteensovittamisesta on syytä laatia ainakin ohjeellinen aikataulu. Suunnittelun perustaksi on myös hyvä miettiä mitä sähkölaitteita olet ajatellut käyttää uudessa kodissasi nyt ja lähitulevaisuudessa.

Liittymissopimus

Ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon tehdään kirjallinen liittymissopimus. Liittymissopimus ja sen allekirjoitus voidaan hoitaa postitse. Samalla sovitaan rakennusaikaisen sähkön toimittamisesta. Liittymissopimukseen määritellään sähköliittymästä aiheutuva liittymismaksu ja liittämiskohta. Oulun Seudun Sähkö toimittaa kaapelin uuteen liittymään kaava-alueilla tontin rajalle liittämiskohtaan saakka. Tontin rajalle tarvittavan kaapelijatkoksen ja loppuosan liittymisjohdosta asiakas tilaa sähköurakoitsijalta. Kaapelijatkoksen voi tilata myös Oulun Seudun Sähköltä. Haja-asutusalueilla liittämiskohta on yleensä sähköpylvään latvassa ja liittämiskohdan jälkeisen liittymisjohdon asiakas tilaa sähköurakoitsijalta.

Liittymään tarvittavan verkoston suunnittelu ja rakennustyöt käynnistyvät, kun allekirjoitettu liittymissopimus on palautettu Oulun Seudun Sähköön. Asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa palauttaa sopimus. Mittauskeskus ja liittymisjohto tonttialueella eivät sisälly liittymismaksuun.

Rakentajan sähkö

Rakentamisaikaisen sähkön saat kätevimmin tontille sijoitettavasta ns. tonttikeskuksesta.Tonttikeskuksen toimittamisesta voit sopia Oulun Seudun Sähkön tai haluamasi sähköurakoitsijan kanssa.Sama keskus soveltuu sellaisenaan myös lopulliseen käyttöön eli saat tonttisi sähköasiat kerralla kuntoon.

Huomioi, että kuvan mukainen kaivanto pitää olla valmis ennen kuin tonttikeskus voidaan asentaa. Mikäli haluat rakentamisen ajaksi erillisen työmaakeskuksen, se voidaan kiinnittää ilmajohtoalueella lähimpään pylvääseen. Maakaapelialueella tarvitaan asiakkaan tekemä työmaakeskusteline. Työmaakeskukseen kytketty liittymisjohto tulee olla suojattu asianmukaisesti koko työmaakäytön ajan. Kytkennöistä ja muista toimenpiteistä veloitetaan voimassaolevan verkkopalveluhinnaston mukaisesti.

Liittymisjohdon rakentaminen

Liittymisjohto on normaalisti liittyjän pääkeskuksen ja lähellä tontin rajaa sijaitsevan verkkoyhtiön kaapelin, jakokaapin, pylvään tai muuntamon välinen johto-osuus. Liittymisjohdon rakennuttamisesta vastaa liittyjä ja liittymisjohdon toimittamisesta voit sopia haluamasi ammattitaitoisen sähköurakoitsijan kanssa.

Johto on mitoitettava ja asennettava Oulun Seudun Sähkön ohjeistamalla tavalla. Suositeltava pienin liittymisjohto on esimerkiksi AXMK 4 x 25.

Liittymisjohdon kaapeliojan kaivaminen ja asennus

Tonttialueella kaapeliojan kaivaminen ja peittäminen kuuluvat rakentajalle. Ojan pitää olla vähintään 0,8 m syvä mikäli liittymisjohtoa ei suojata mekaanisesti. Varaa rakennuspaikalle kaapeliojan alkutäyttöä varten hienoa kivetöntä hiekkaa. Sähköurakoitsija valvoo liittymisjohdon asentamisen kaivantoon. Liittymisjohto on peitettävä ennen jännitteen kytkentää.

Mikäli kaapeliojaa ei ole peitetty ohjeiden mukaisesti, ei kytkentää voida suorittaa. Ylimääräisestä verkkoonkytkentä- ja mittarointikäynnistä peritään erillinen maksu. Varmista, ettei kaivureitillä ole aikaisemmin asennettuja maakaapeleita.

Maadoitukset

Maadoittaminen parantaa sähköturvallisuutta ja sähkölaitteiden häiriötöntä toimintaa. Selvitä käyttömaadoituksen ja potentiaalin tasauksen toteuttaminen sähkösuunnittelijan tai -urakoitsijan kanssa jo ennen kaivutöihin ryhtymistä.

Tarkastukset

Sähköasennuksille on sähköturvallisuuslain mukaisesti tehtävä käyttöönottotarkastus ennen niiden ottamista lopulliseen käyttöön. Tarkastuksen suorittaa asennusta tekevä sähköurakointiliike. Tarkastuksesta on aina laadittava sähkölaitteistonhaltijan käyttöön pöytäkirja.

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi on tehtävä erillinen varmennustarkastus, mikäli kyseessä on:

  • asuinrakennus, jossa on enemmän kuin kaksi asuntoa.
  • maatalous- tai muu rakennus, joka suojataan suuremmalla kuin pääsulakkeella kuin 35 A.

Varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos.

Sähkölaitteiden käytönopastus ja käyttöohjeet

Saat täyden hyödyn sähkölaitteista ja -asennuksista, kun urakkasopimusta tehdessäsi sovit myös laitteiden käytön opastuksesta. Huolehdi, että saat urakoitsijalta käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjat, loppupiirustukset ja käyttöohjeet.


 

Suomen edullisinta sähköä

Meiltä saat sähkösopimuksen aina edullisesti. Vertaa tuotteita ja löydä itsellesi paras vaihtoehto. Haluamme tarjota jäsenasiakkaillemme edullista sähköenergiaa.

Lue lisää

MeidänAurinko avaimet käteen -toimitus

MeidänAurinko avaimet käteen -toimitukseen sisältyy kaikki mitä tarvitset omaan aurinkovoimalaan. Saat aurinkoenergiajärjestelmän huolellisesti suunniteltuna, täysin käyttövalmiina ratkaisuna.

Lue lisää

Meidän energiayhtiö

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa toiminta-alueensa asiakkaille sähköenergian myyntiä ja kaukolämpöä. Jäsenasiakkaat saavat 20 % alennuksen sähkön -ja kaolämmönenergiamaksuista.

Lue lisää