Sähköliittymän tilaaminen

Ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon tehdään kirjallinen liittymissopimus. Sähköliittymän tilauksen voit hoitaa tästä:

Liittymissopimus postitetaan asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa palauttaa sopimus. Lisätietoa sähkön liittymäasioista saat asiakaspalvelustamme puhelimitse numerosta (08) 310 1334 tai sähköpostitse osoitteesta sahkoliittymat@oss.fi.

Tonttikeskus avaimet käteen -palveluna

  • Tonttikeskusratkaisullamme saat työmaasähkön vaivattomasti ja nopeasti käyttöösi. Samalla tonttikeskus palvelee myös lopullista sähkönkäyttöä kiinteistön pääkeskuksena.
  • Voit itse valita tonttikeskuksen sijainnin. Keskus pyritään asentamaan heti lopulliseen sijoituspaikkaan, jolloin voit hyödyntää sitä monipuolisesti piha-alueesi sähköntarpeisiin ja esimerkiksi myöhemmin rakennettaviin rakennuksiin. Tonttikeskuksen kautta voit ladata myös sähköautoa.
  • Voit tilata tonttikeskuksen avaimet käteen -palveluna yllä näkyvästä linkistä Tilaa sähköliittymä. Me hoidamme kaiken puolestasi, liittymisjohdon kaivamisesta tonttikeskuksen asentamiseen. Näin saat tonttikeskuksen vaivatta käyttöösi.
  • Tonttikeskus avaimet käteen -palveluna

 

Ohjeet rakentajan sähkömuistiosta

Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun Seudun Sähkö toimii mielellään rakentajan apuna. Tutustu ennen rakentamista rakentajan sähkömuistioon, niin säästät aikaa ja tiedät, miten menetellä joustavasti sähköasioissa.

 

Rakentajan sähkömuistio

10 askelta sähköverkkoon liittymiseen

Ota ajoissa yhteys asiakaspalveluun

Asiakaspalvelussamme hoidetaan sähköliittymä- ja työmaasähköasiat. Saat myös lisätietoja sinulle parhaiten soveltuvista sähkötuotteistamme. Ota yhteyttä jo rakennusprojektin alkuvaiheessa liittymissopimuksen tekemiseksi, jotta liityntä sähköverkkoon voidaan toimittaa ajoissa sähköistettävän kohteen läheisyyteen.

Ennen lopullista kytkentää sähköurakoitsijan tulee toimittaa kirjallinen kytkentäpyyntö eli yleistietolomake viimeistään kahta viikkoa ennen liittymän toivottua kytkemistä jakeluverkkoon. Puutteellisin tiedoin palautettu ilmoitus saattaa viivästyttää liittymän kytkemistä. Jos rakennuspaikallasi on sähköjohtoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme jo ennen suunnitteluun ryhtymistä.

Teetä sähkösuunnitelma ja urakkasopimus

Ammattitaitoisesti ja harkiten tehty sähkösuunnitelma auttaa vertailukelpoisten tarjousten pyytämisessä ja varmistaa kotisi toimivuuden ja turvallisen asumisen vuosikymmeniksi eteenpäin. Sähköurakoitsijalla pitää olla Sähkötarkastuskeskuksen tai Turvatekniikan keskuksen myöntämä lupa.

Sähkösuunnittelijaa varten tarvitaan asemapiirros ja rakennuksen pohjapiirustukset (1:50). Sähkösuunnittelija tai -urakoitsija varmistavat myös, että sähkölaitteistosi suojaus täyttää SFS 6000 -standardin vaatimukset.

Tee urakkasopimus aina kirjallisena. Siinä sovitaan muun muassa urakan laajuudesta, tarkastuksista, takuuajasta, urakkahinnasta maksuaikatauluineen sekä muutostöistä maksuperusteineen.

Sähkö- ja rakennustöiden yhteensovittamisesta on syytä laatia ainakin ohjeellinen aikataulu. Suunnittelun perustaksi on myös hyvä miettiä mitä sähkölaitteita olet ajatellut käyttää uudessa kodissasi nyt ja lähitulevaisuudessa.

Liittymissopimus

Ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon tehdään kirjallinen liittymissopimus. Liittymissopimus ja sen allekirjoitus voidaan hoitaa postitse. Samalla sovitaan rakennusaikaisen sähkön toimittamisesta. Liittymissopimukseen määritellään sähköliittymästä aiheutuva liittymismaksu ja liittämiskohta. Oulun Seudun Sähkö toimittaa kaapelin uuteen liittymään kaava-alueilla tontin rajalle liittämiskohtaan saakka.

Liittymään tarvittavan verkoston suunnittelu ja rakennustyöt käynnistyvät, kun allekirjoitettu liittymissopimus on palautettu Oulun Seudun Sähköön. Asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa palauttaa sopimus. Mittauskeskus ja liittymisjohto tonttialueella eivät sisälly liittymismaksuun.

Tonttikeskus avaimet käteen -palveluna

Tonttikeskusratkaisulla omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon rakentaja saa työmaasähkön vaivattomasti käyttöön. Tonttikeskus palvelee myös lopullista sähkönkäyttöä kiinteistön pääkeskuksena.

Oulun Seudun Sähkön Tonttikeskus avaimet käteen -palvelu käsittää kytkentä-, kaivu- ja asennustöineen seuraavaa:

• Tonttikeskus 50 A, ylijännitesuojalla

• Liittymiskaapeli AXMK 4 x 25 (max. 60 m)

• Maadoitusköysi Cu16 (25 m) ja merkkinauha

• Mittaroinnin sekä vaihtoehtoisesti kaapelijatkoksen tai liittymiskaapelin kiinnityksen pylvääseen.

Asiakas määrittää tonttikeskuksen sijainnin haluamaansa paikkaan tontillaan. Keskus pyritään asentamaan heti lopulliseen sijoituspaikkaan. Jos tonttikeskuksen lopullinen sijainti tulee olemaan esimerkiksi autotallin ulkoseinällä, sijoitetaan se tulevan autotallin välittömään läheisyyteen ja liittymisjohdon pituus huomioidaan sen mukaisesti.

Liittymisjohdon rakentaminen

Liittymisjohto on normaalisti liittyjän pääkeskuksen ja lähellä tontin rajaa sijaitsevan verkkoyhtiön kaapelin, jakokaapin, pylvään tai muuntamon välinen johto-osuus.

Johto on mitoitettava ja asennettava Oulun Seudun Sähkön ohjeistamalla tavalla. Suositeltava pienin liittymisjohto on esimerkiksi AXMK 4 x 25.

Liittymisjohdon kaapeliojan kaivaminen ja asennus

Kaapeliojan tulee olla vähintään 0,8 m syvä mikäli liittymisjohtoa ei suojata mekaanisesti. Varaa rakennuspaikalle kaapeliojan alkutäyttöä varten hienoa kivetöntä hiekkaa. Liittymisjohto tulee olla peitettynä ennen jännitteen kytkentää.

Mikäli kaapeliojaa ei ole peitetty ohjeiden mukaisesti, ei kytkentää voida suorittaa. Ylimääräisestä verkkoonkytkentä- ja mittarointikäynnistä peritään erillinen maksu. Varmista, ettei kaivureitillä ole aikaisemmin asennettuja maakaapeleita.

Maadoitukset

Maadoittaminen parantaa sähköturvallisuutta ja sähkölaitteiden häiriötöntä toimintaa. Selvitä käyttömaadoituksen ja potentiaalin tasauksen toteuttaminen sähkösuunnittelijan tai -urakoitsijan kanssa jo ennen kaivutöihin ryhtymistä.

Tarkastukset

Sähköasennuksille on sähköturvallisuuslain mukaisesti tehtävä käyttöönottotarkastus ennen niiden ottamista lopulliseen käyttöön. Tarkastuksen suorittaa asennusta tekevä sähköurakointiliike. Tarkastuksesta on aina laadittava sähkölaitteistonhaltijan käyttöön pöytäkirja.

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi on tehtävä erillinen varmennustarkastus, mikäli kyseessä on:

  • asuinrakennus, jossa on enemmän kuin kaksi asuntoa.
  • maatalous- tai muu rakennus, joka suojataan suuremmalla kuin pääsulakkeella kuin 35 A.

Varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos.

Sähkölaitteiden käytönopastus ja käyttöohjeet

Saat täyden hyödyn sähkölaitteista ja -asennuksista, kun urakkasopimusta tehdessäsi sovit myös laitteiden käytön opastuksesta. Huolehdi, että saat urakoitsijalta käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjat, loppupiirustukset ja käyttöohjeet.

 

Aiheeseen liittyvää
 

OTA YHTEYTTÄ

Sähkön liittymäasiat
(08) 310 1334
sahkoliittymat@oss.fi


 

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon