Palvelut urakoitsijalle ja suunnittelijoille

Mittaroinnin tilaus

Sähköurakoitsija voi tilata mittarin asennuksen ja liittymän kytkennän oheisen varauskalenterin kautta.
Tilauksen voi tehdä kerralla saman liittymän useaan käyttöpaikkaan. Sähkönkäytön edellytyksenä on voimassa olevat liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset. Varmista, että asiakas on tehnyt edellä mainitut sopimukset kuntoon. 

Lisätietoja saat sähkön teknisestä asiakaspalvelusta (08) 310 1333.

Sähköurakoitsija voi myös tilata seuraavat maksulliset lisäpalvelut tehtäväksi mittaroinnin yhteydessä:

 • Kaapelijatkos ≤ 50mm2, 122,00 € (alv 24%)

 • Sisältää jatkostarvikkeet (ei sisällä kaapelia eikä kaivutöitä).
 • Mikäli kaapelin poikkipinta on yli 50mm2, urakoitsija tekee jatkoksen
 • Liittymisjohdon kiinnitys pylvääseen, 122,00 € (alv 24%)

 •  Sisältää päätteen ja kiinnitystarvikkeet
 •  Liittymiskaapeli tulee tuoda pylväälle saakka ja kaapelioja peitettynä

Varauskalenterilla voi tilata myös sulakekoon muutoksen, lisäkäyttöpaikan mittaroinnin, mittalaitteen poiston, mittauksen siirron, sinetöinnin ja energiapulssin kytkennän.  

Tutustu sähköenergian mittausohjeeseen (pdf)

Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

Ennen verkkoon kytkemistä ja laitteiston käyttöönottoa, urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen, jolla varmistetaan, ettei sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Yleistietolomake (linkki avautuu uuteen välilehteen) tulee toimittaa Oulun Seudun Sähköön ennen mittarin asennusta ja liittymän kytkentää. Yleistietolomakkeen voi liittää varauskalenterin liitetiedostona.

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen rekisteröinti-ilmoitus

Varmennus- tai määräaikaistarkastuksen tekijä laatii sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastustodistuksen ja kiinnittää pääkeskukseen tarkastustarran. Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta. Tarkastustodistusta tai sen tietoja ei tarvitse toimittaa Oulun Seudun Sähkölle.

Kaapelinäyttö

Varmistu aina kaivuualueella olevista kaapeleista, kaapelinrikkoja vastaa kaapelin korjauksesta aiheutuvista kuluista. Oulun Seudun Sähkön sähkö- ja kaukolämpöverkot on siirretty Kaivulupa.fi -johtoselvityspalveluun. Palvelun kautta saat tietoa alueen johdoista ja voit jättää kaivuilmoituksen mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Netin lisäksi https://www.kaivulupa.fi/ palvelee kaivajia ja muita johtoselvityksen tarvitsevia numerossa 0800 133 544 arkisin kello 7 - 17. Palvelun kautta voi tilata myös kaapelinäytön. Palvelu on kaivajille maksuton.

Asiakkaan oman tuotannon liittäminen sähköverkkoon

Urakoitsija, kun asiakkaasi on suunnittelemassa oman sähköntuotantolaitteiston rakentamista:

 1. Tutustu Energiateollisuuden ohjeeseen Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
 2. Varmista suunnitellun laitteiston soveltuvuus liitettäväksi jakeluverkkoon tai siihen liitettyyn käyttöpaikkaan, ohjeet löytyvät energiateollisuuden dokumenteista sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset.Varmista myös kyseiseen käyttöpaikkaan liittyvät tekniset yksityiskohdat teknisestä asiakaspalvelusta puh 08 310 1333 tai sähköpostitse sahkoliittymat@oss.fi
 3. Muista varustaa laitteisto lukittavalla erotuskytkimellä, jonka luokse on sähköyhtiöllä vapaa pääsy
 4. Kiinnitä tuotantolaitteiston luokse ja pääkeskukselle varoitus takasyötöstä ja opastus laitteiston erottamiseksi

Laitteiston asentamisen jälkeen

 1. Varmista että tuottaja on tehnyt sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä ennen laitteiston käyttöönottoa.
 2. Täytä enintään 100 kVA tuotantolaitteiston yleistietolomake. Tuottajalle lähetetään tuotannon verkkosopimus sopimusehtoliitteineen. Ilmoituksen jälkeen ohjelmoimme etäluettavan mittarin mittaamaan erikseen antoa ja ottoa.
 3. Täytä sähköasennusten tarkastuspöytäkirja.

Uusien liittymien oikosulkuvirta

Jakeluverkon mitoitus vaikuttaa liittymien sisäisen sähköverkon suojaukseen. Liittymän sähkösuunnittelijan on varmistettava, että liittymän sisäisen verkon suojaus täyttää SFS 6000 -standardisarjassa esitetyt suojausaikavaatimukset ja muut vaatimukset. 

Uusille 3x25 A ― 3x50 A liittymille syöttävä jakeluverkko mitoitetaan siten, että yksivaiheinen oikosulkuvirta liittymän päävarokkeilla on yleensä vähintään 250 A. Edellä mainittua oikosulkuvirran tasoa voidaan poikkeustapauksia lukuun ottamatta käyttää liittymän sisäisen verkon suojausten mitoituksessa. 

Yksittäisissä poikkeustapauksissa liitettäessä 3x25 A liittymä olemassa olevaan jakeluverkkoon, voidaan erityisistä syistä poiketa 250 A mitoitusoikosulkuvirrasta. Edellä mainituissa poikkeustapauksissa oikosulkuvirta on kuitenkin vähintään 180 A. Liittymän sisäisen sähköverkon suunnittelijan on tällöin erityisesti varmistuttava SFS 6000 mukaisten suojausaikavaatimusten toteutumisesta.

3x35 A ja sitä suuremmille liittymille syöttävä verkko mitoitetaan siten, että yksivaiheinen oikosulkuvirta päävarokkeilla on vähintään pääsulakekoon mukainen 5 s. oikosulkuvirta-arvo mukainen.  Alla esitettyä oikosulkuvirtaa on käytettävä liittymän sisäisen verkon suojausten mitoituksessa, vaikka todellinen oikosulkuvirta suunnitteluhetkellä olisi suurempi. Syöttävä jakeluverkko voi muuttua, mikä voi tarkoittaa muutosta myös oikosulkuvirran suuruuteen.

Päävaroke
Oikosulkuvirta A
3x25 250
3x35 250
3x50 250
3x63 320
3x80 425
3x100 580
3x125 715
3x160 950
3x200 1250
3x250 1650
3x315   2200
3x400 2840
3x500 3800
3x630 5100

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon