Uuteen sähkönmyynti- ja palveluyhtiöön liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

to 6. kesäkuuta 2019 13.31.00

Lahti Energia Oy, Oulun Energia Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaat, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia Oy ja Vantaan Energia Oy ovat solmineet esisopimuksen sähkönmyynti- asiakaspalvelutoimintojensa yhdistämisestä. Olemme koonneet alle vastauksia yhdistymiseen liittyvistä kysymyksistä.

Miten suunniteltu muutos toteutetaan?

  • -Suunnitelmana on, että yhtiöt luovuttavat sähkökauppa- ja asiakaspalveluliiketoimintansa asiakassopimuksineen ja henkilöstöineen liiketoimintasiirrolla uuteen emoyhtiöön. Emoyhtiö tulisi siirtämään sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot omiin tytäryhtiöihinsä, jotka tulevat toimimaan erillisillä, valtakunnallisilla brändeillä. Uuden yhtiön yhtiökokous päättää aikanaan osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallituksen kokoonpanosta, kotipaikasta ja toimitusjohtajasta. 

Mitä muutos merkitsee yhtiöiden nykyisille asiakkaille? 

  • Nykyiset sopimukset jatkuisivat sellaisinaan: määräaikaiset määräajan loppuun ja toistaiseksi voimassa olevat jatkuvat sopimusehtojen mukaisesti. Yhtiöiden nykyiset asiakaspalvelukanavat ja yhteystiedot säilyvät ennallaan toistaiseksi, eli siirtymävaiheen ajan. Muutoksista tiedotetaan erikseen. 
  • Uuden yhtiön perustamisella varmistettaisiin pitemmällä aikajänteellä mahdollisuus tarjota asiakkaalle kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus. Yhdistymisellä saavutettavat synergiaedut tulevat tätä kautta myös asiakkaiden hyödyksi.

Nouseeko sähkön hinta?

  • Asiakkaiden sopimukset siirtyisivät sellaisinaan. Jatkossa hintoja ohjaa sähkömarkkinoiden kehitys. Uskomme tehokkuuden lisääntymisen kautta kilpailukykymme ja palvelujemme tässä vain paranevan. Uuden yhtiön tavoite on olla kolmen edullisimman sähkönmyyjän joukossa Suomessa.   

Säilyykö jäsenalennus?

  • Jäsenalennukset säilyvät. Jäsenalennusten suuruuden määrittelee Oulun Seudun Sähkö. Toimintaperiaatteemme pysyy ennallaan. Olemme edelleen jäsenosuuskunta, jonka tehtävä on tuottaa etua jäsenilleen.

Mitä muutos tarkoittaa henkilöstölle?

  • Sähkönmyyntiä ja asiakaspalvelua päätyökseen tekevät henkilöt siirtyisivät vanhoina työntekijöinä uuden konsernin palvelukseen pois lukien teknisen asiakaspalvelun henkilöstö, joka säilyy osakasyhtiöissä. 

Mitä yhtiöt muutoksella tavoittelevat?

  • Suomen sähkömarkkinat ovat erittäin hajautuneet ja kovasti kilpaillut. Siksi jo pitempään on ollut näkyvissä, että erilaisia yritysjärjestelyjä on tekeillä. Tällä yhteisyrityksellä paikalliset energiayhtiöt saavuttavat sähkölle usean alueellisen brändin sijaan valtakunnallisesti tunnetun brändin, jolla jatkossa olemme yhdessä kilpailukykyisempiä myös pohjoismaisilla vähittäismarkkinoilla. Leveämpien hartioiden avulla pystyttäisiin takaamaan riittävät resurssit myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Onko muita kumppaniehdokkaita ollut neuvotteluissa mukana? Otetaanko vielä muitakin mukaan?  

  • Tulevaisuuden näkymät sähkönmyyntialalla ovat saaneet liikkeelle useita yhdistymistunnusteluja, mutta tällä hetkellä neuvotteluita käydään vain mainittujen viiden yhtiön kesken. Jatkossa yhteisyritys tulisi kuitenkin hakemaan vahvaa kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti, jolloin on mahdollista, että omistuspohja laajenee.

 Onko yhtiön omistajaa informoitu hankkeen valmisteluvaiheessa? 

  • Yhtiön hallitusta ja sitä kautta omistajia on pidetty tietoisina hankkeen vaiheista.

Päättyykö alueellisissa yhtiöissä tähän saakka tehty kehittämistyö nyt tähän, kun kaikessa ilmeisesti tähdätään kulujen karsimiseen? 

  • Päinvastoin. Asiakasmäärän kasvaessa voidaan moninkertaisen volyymin turvin kannattavasti kehittää entistä monipuolisempia palveluita ja tuotteita. Kilpailu pitää huolen siitä, että toimintaa on kehitettävä asiakaslähtöisesti ja jatkuvasti

Uusi palvelu rakentajalle

Tonttikeskus avaimet käteen -palveluna

Lue lisää

Suomen edullisinta sähköä

Meiltä saat sähkösopimuksen aina edullisesti. Vertaa tuotteita ja löydä itsellesi paras vaihtoehto. Haluamme tarjota jäsenasiakkaillemme edullista sähköenergiaa.

Lue lisää

MeidänAurinko avaimet käteen -toimitus

MeidänAurinko avaimet käteen -toimitukseen sisältyy kaikki mitä tarvitset omaan aurinkovoimalaan. Saat aurinkoenergiajärjestelmän huolellisesti suunniteltuna, täysin käyttövalmiina ratkaisuna.

Lue lisää

Meidän energiayhtiö

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa toiminta-alueensa asiakkaille sähköenergian myyntiä ja kaukolämpöä. Jäsenasiakkaat saavat 20 % alennuksen sähkön -ja kaolämmönenergiamaksuista.

Lue lisää