Paula-myrsky aiheutti historian pahimmat vauriot sähköverkolle

ma 28. kesäkuuta 2021 15.46.00

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n sähköverkko vaurioitui vakavasti tiistaina 22.6. alueen yli kulkeneen ukkosmyrskyn myötä. Pahimmat vauriot aiheutuivat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueilla. Enimmillään sähköttä oli noin 4 000 asiakasta. Määrä on pienempi kuin esimerkiksi vuoden 2015 Lyyli -myrskyssä, joka kosketti yli 9 000 asiakastamme. Koska vaurioituneet alueet sijaitsivat pääosin haja-asutusalueilla, jäi sähköttömien asiakkaiden määrä aiempaa pienemmäksi. Tällä kertaa myrskyn aiheuttamat rakenteelliset vauriot olivat kuitenkin paljon suuremmat.

 

Tiistaina 22.6. kello 17 sähköverkkomme alueella oli sähköttömänä 13 keskijännitejohtoa, mikä tarkoitti sitä, että kyseessä oli suurhäiriötilanne.  Illan aikana saimme korjattua taajamien merkittävimmät viat ja sähköttömien talouksien määrä putosi alun 4 000:sta noin puoleen. Seuraavan yön helikopteritarkastus paljasti laajamittaisia metsätuhoja harvemmin asutuilla alueilla. Monin paikoin puusto oli niin pahoin kaatunutta, ettei sähköverkon rakenteita kyetty enää näkemään. Viankorjaukseen oli valjastettu kaikki saatavilla olleet resurssit; asentajia, metsureita sekä metsä- ja kaivinkoneita. Tästä huolimatta eteneminen oli hidasta, koska vikojen määrä oli poikkeuksellisen suuri.

 

Ennen helikopterin saapumista oli käsitys, että pahimmin vaurioitunut osuus on Rokuan suunnalla. Pian kuitenkin selvisi, että kaikkein vaikein tilanne oli Utajärveltä Puolangan rajalle johtavan tien varressa. Siellä kulkevaa johtoa saatiin palautettua käyttöön vain pieni pätkä kerrallaan niin, että Puolangan raja saavutettiin runkojohdon osalta torstaiaamuna. Sen jälkeen viankorjaus jatkui haarajohdoilla, joista erityisen haastavaksi osoittautui Olvasjärven suuntaan oleva osuus, joka oli monin paikoin hautautunut kaatuneen metsän alle.

 

Vaalassa vastaavasti pahimmat alueet olivat Nuojuan ja Järvikylän suunnat, jotka molemmat olivat sähköttä useiden erillisten samoja johtoja koskettaneiden vikojen takia. Erittäin vaativa korjattava vika oli Nuojualla, missä Oulujoen yli kulkeva johto oli pudonnut veteen Törmäkylän kohdalla.

 

Juhannuksesta huolimatta vikoja korjaava henkilökunta halusi jatkaa työskentelyä alueen asukkaiden hyväksi. Niinpä verkkoa saatiin palautettua sähköihin pala kerrallaan. Monin paikoin jouduttiin turvautumaan tilapäisratkaisuihin, sillä pahiten tuhoutuneet verkon osat on rakennettava myöhemmin kokonaan uudestaan. Tavoitteenamme oli saada sähköt palautettua pääosin juhannukseen mennessä. Tuhojen laajuus kuitenkin yllätti meidät, emmekä kaikin osin onnistuneet tässä tavoitteessa.

 

Edelleen maanantaina 28.6. on joitakin kymmeniä sähköttömiä talouksia. Nämä ovat pääasiassa yksittäisiä taloja koskevia vikoja. Viankorjaus jatkuu niin kauan, kunnes kaikille on sähköt saatu palautettua.

 

Haluamme välittää suuret kiitokset alueemme asukkaille siitä kärsivällisyydestä, mitä olette tässä kaikille vaikeassa tilanteessa osoittaneet. Olette tarjonneet apua maastossa työskennelleille viankorjaajille ja ilmoittaneet monista vikakohteista. Suuri kiitos kuuluu myös kaikille viankorjaukseen osallistuneille. Osoititte taas kerran, että toivottomankin tuntuisessa tilanteessa haluatte auttaa alueen ihmisiä, arkena ja pyhänä, satoi tai paistoi.

 

Vaurioiltaan näin suurta häiriötä ei ole Oulun Seudun Sähkön verkkoalueella koettu koskaan aiemmin. Tulemme analysoimaan tapahtuneen tarkkaan, ja miettimään keinoja, joilla voimme jatkossa minimoida vastaavan laajuiset häiriöt sähkönjakelussa.

 

Viankorjaus ja jälkityöt jatkuvat edelleen. Yli 12 tuntia yhtäjaksoisesti sähköttömänä olleita asiakkaita tullaan hyvittämään automaattisesti vakiokorvauksella, jonka suuruus riippuu kunkin aiemmasta sähkönkäytöstä ja keskeytyksen kestosta.

 

Vakiokorvaus yli 12 tunnin sähkökatkosta

 

Lisätietoa vakiokorvauksen periaatteista

 

Pahoittelemme kaikkea keskeytyksistä asiakkaillemme aiheutunutta haittaa ja toivomme, että viimeisetkin sähköttömät asiakkaat saataisiin takaisin sähkönjakelun piiriin pian.

 

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

 

Timo Patana

toimitusjohtaja

 

Jäsenalennetun sähkömme myy

Alueemme paras valokuituliittymä

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon