Etusivu / Sähkö / Sähkönsiirto / Sähköhäiriöt / Sähkön laatu / Jakelujännitteen ominaisuudet

Yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet

Tiivistelmä SFS-EN 50160 Standardi 2. painos, vahvistettu 24.10.2000

Standardissa esitetään jännitteen pääominaisuudet asiakkaan liittämiskohdassa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Standardi antaa raja-arvot, joiden sisällä asiakas voi olettaa liittämiskohdan jännitteen ominaisuuksien pysyvän.

Standardin tarkoitus on määritellä ja kuvata jakelujännitteen ominaisuuksia:

 • taajuus
 • suuruus
 • aaltomuoto
 • kolmivaiheisen jännitteen symmetria

 

Jakelujännitteen suuruus

 • Standardin mukainen nimellisjännite Un yleiselle pienjännitteelle Un = 230 V vaiheen ja nollan välillä

 

Jännitetason vaihtelut ja jännitemuutokset

 • Normaaleissa käyttöolosuhteissa poislukien vikatapaukset ja keskeytykset
 • Jokaisen viikon aikana 95 % jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutien keskiarvoista tulee olla välillä Un +- 10 % (253 – 207 V).
 • Kaikkien jakelujännitteen tehollisarvojen 10 minuutin keskiarvojen tulee olla välillä Un +10 % - -15 % (253 – 195,5 V).

 

Nopeat jännitteenmuutokset

 • Normaaleissa käyttöolosuhteissa nopea jännitteenmuutos ei yleensä ylitä arvoa 5 % Un. Lyhytaikainen jännitteenmuutos, jonka suuruus voi olla jopa 10 % Un voi tapahtua muutamia kertoja päivässä joissakin olosuhteissa. Jännitemuutos, joka aiheuttaa jännitteen laskemisen alle 90 % Un, luetaan jännitekuopaksi.
 • Jännitekuopilla tarkoitetaan jakelujännitteen äkillistä alenemista välille 1-90 % nimellisjännitteestä ja palautumista normaaliksi lyhyen ajan kuluttua. Jännitekuopan kesto on tavallisesti 10 millisekunnista 1 minuuttiin.
 • Jännitekuopan aiheuttajia voivat olla asiakkaiden asennuksien tai jakeluverkon viat.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi