Sähkön laatu

Olemme nykypäivänä varsin riippuvaisia sähköstä. Sähköllä tehdään valoa, lämpöä tai vaikkapa kylmää. Sähkön saaminen luotettavasti ja hyvälaatuisena kodin sähkönkäyttöpisteisiin on siten erittäin tärkeää.

Sähkön laatu on riittävän hyvää silloin, kun sähköä käyttävät laitteet toimivat odotusten mukaisesti. Sähkön laatu muodostuu kahdesta tekijästä: sähköä kuljettavan verkoston käyttövarmuudesta ja siirrettävän jännitteen laadusta.

Verkoston automaatio lyhentää sähkökatkoja

Verkon käyttövarmuudella tarkoitetaan sitä, että sähkökatkoja on mahdollisimman vähän. Vian sattuessa verkoston automatiikka tekee ns. jälleenkytkennän, jolloin sähköjen katketessä ne kytkeytyvät uudelleen päälle. Katko voi tällöin kestää alle sekunnista muutamaan minuuttiin. Jälleenkytkentäautomatiikan tehtävänä on saada vikatilanne kuitattua mahdollisimman nopeasti pois verkosta ilman, että vika jää pysyväksi tai laitteita rikkoutuu. Suurin osa vikatapauksista hoituukin jälleenkytkennän aikana, jolloin vältytään pidemmältä keskeytykseltä.

Sähköverkossa siirrettävän jännitteen laatu on määritelty erityisessä standardissa. Jännitteen laadun ollessa standardin asettamien rajojen sisällä pitäisi verkkoon kytkettyjen hyväksyttyjen laitteiden toimia moitteettomasti. Jos jännitteen laadussa on puutteita, se voi näkyä esimerkiksi valojen himmentymisenä, kirkastumisena tai välkyntänä.

Jännitteen laatua voivat huonontaa esimerkiksi hitsauslaitteet ja verkkoon kytkettävät suuret kuormat, kuten isot moottorit. Häiriöt voivat myös kulkeutua verkkoa pitkin asiakkaalta toiselle. Esimerkiksi suuren kuorman kytkeminen verkkoon voi näkyä naapurissa valojen himmentymisenä.

Jännitteen laatu mitataan standardin mukaisesti pääkeskuksella. Laatuun vaikuttavat kuitenkin myös käytettävien sähkölaitteiden etäisyys pääkeskukselta sekä kiinteistön sisäisen sähköverkon rakenne ja kunto.

Monen tekijän summa

Täysin häiriötön sähkönjakelu ja laadultaan täydellinen jännite eivät ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollisia saavuttaa. Sähkön tuotanto, jakeluverkko, asiakkaan oma verkko ja verkkoon kytketyt laitteet tuovat sähkön laatuun omat rajoituksensa ja häiriönsä.
Seuraamme jatkuvasti asiakkaillemme toimitettavan sähkön laatua. Valvonnan lisäksi erittäin oleellinen osa laadunseurantaa on asiakkailta saatava palaute.

Laatupoikkeamat

Sähkön laatupoikkeamat voidaan selvittää laatumittauksella. Noudatamme alan standardeja asiakkaan sähkön laadun mittauksessa. Mittalaitteiden tuonti ja vienti suoritetaan normaalina työaikana ja mittaus kestää viikon.

Vikailmoitusnumeroomme palvelee 24 tuntia vuorokaudessa, puhelin (08) 310 1401

Sähkön laatuasiat

Risto Pirinen, puh. (08) 310 1353 ja 040 514 1068
Tatu Kuronen, puh. (08) 310 1357 ja 044 706 5434
Pasi Jokinen, puh. (08) 310 1552 ja 040 023 0552

etunimi.sukunimi@oss.fi

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi