Vakiokorvaukset

Maksamme vakiokorvausta tiedossa olevasta yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta sähkönkäyttömahdollisuuden puuttumisesta.

Korvaussumma perustuu asiakkaan vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Verkkopalvelumaksuihin sisältyvät perusmaksut, energiamaksut ja mittalaitemaksut veroineen (alv. ja sähkövero). Ne lasketaan ensisijaisesti vuosikulutusarvion perusteella, ellei mitattua tietoa ole käytettävissä.

Korvaus hyvitetään automaattisesti laskussa

Korvaus maksetaan verkkopalvelumaksun hyvityksenä tulevissa laskuissa. Laajojen katkojen jälkeen korvauksia saatetaan maksaa tuhansille asiakkaille, joten hyvitysten selvittämiseen kuluu aikaa.

Korvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella seuraavasti:

  • 12 - 24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 24 - 72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 72 - 120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 120 - 192 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 192 - 288 tuntia: 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

 

Korvauksen enimmäismäärä on 2.000 €.

Verkkopalveluehdot, kohta 12.3

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksen keskeytysten korvaukset perustuvat sähkömarkkinalakiin ja siihen pohjautuviin yleisiin verkkopalveluehtoihin. Jos sähköntoimituksessa on tapahtunut virhe, asiakkaalla on oikeus hinnan alennukseen ja mahdollisten vahinkojen osalta myös vahingonkorvaukseen.

Sähköntoimitus on virheellinen jos

  • Se ei vastaa Suomessa noudatettavia standardeja SFS/EN 50160 tai
  • Sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syyt ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

 

Normaalista poikkeavat sääolot, kuten myrskyt, lumimyräkät yms. katsotaan poikkeukselliseksi olosuhteeksi (verkkopalveluehdot, kohta 10.6.2) eikä sen kohdalla siten ole kyse sähköntoimitukseen liittyvästä virheestä.

Katkojen yhteydessä saattaa esiintyä nopeita jännitevaihteluita (jännitepiikkejä), jotka sähkölaitteiden tulee kestää samalla tavoin kuin normaalitkin laitteiden päälle- ja poiskytkennät. Mahdolliset sähkölaitteiden vioittumiset eivät oikeuta siten korvaukseen.

Kysy lisää vakuutusyhtiöstäsi

Joissakin tapauksissa voi ns. nollajohdin katketa, jolloin sähkön laatu ei vastaa standardia SFS/EN 50160. Jännitemuutoksille erityisen herkät sähkölaitteet (kuten TV, tietokone, video) voivat rikkoontua. Tällöin korvaamme vioittuneet sähkölaitteet vakuutusyhtiöiden käytäntöjen mukaisesti. Korvaustilanteet selvitetään tapauskohtaisesti.

Sähkövahinkojen sattuessa on suositeltavaa ensin ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön korvausmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Halutessasi esittää Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:lle korvausvaateen verkkotoiminnan virheen johdosta, tulosta oheinen vahinkoilmoitus (.doc) ja postita se täytettynä:

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy
Vahinkoilmoitus
Voimatie 2
90440 KEMPELE

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi