Tarkastukset

Sähköasennuksille on sähköturvallisuuslain mukaisestitehtävä käyttöönottotarkastus ennen niiden ottamista lopulliseen käyttöön. Tarkastuksen suorittaa asennusta tekevä sähköurakointiliike. Tarkastuksesta on aina laadittava sähkölaitteistonhaltijan käyttöön pöytäkirja.

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi on tehtävä erillinen varmennustarkastus, mikäli kyseessä on:

  • asuinrakennus, jossa on enemmän kuin kaksi asuntoa.
  • maatalous- tai muu rakennus, joka suojataan suuremmalla kuin pääsulakkeella kuin 35 A.

Varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos.

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi