Etusivu / Sähkö / Sähkönsiirto / Rakentajainfo sähköliittymiin / Liittymisjohdon kaapeliojan kaivaminen ja asennus

Liittymisjohdon kaapeliojan kaivaminen ja asennus

Tonttialueella kaapeliojan kaivaminen ja peittäminen kuuluvat rakentajalle. Ojan pitää olla vähintään 0,8 m syvä mikäli liittymisjohtoa ei suojata mekaanisesti (kuva 3). Varaa rakennuspaikalle kaapeliojan alkutäyttöä varten hienoa kivetöntä hiekkaa. Sähköurakoitsija valvoo liittymisjohdon asentamisen kaivantoon. Liittymisjohto on peitettävä ennen jännitteen kytkentää.

Mikäli kaapeliojaa ei ole peitetty ohjeiden mukaisesti, ei kytkentää voida suorittaa. Ylimääräisestä verkkoonkytkentä- ja mittarointikäynnistä peritään erillinen maksu. Varmista, ettei kaivureitillä ole aikaisemmin asennettuja maakaapeleita. Kaapeleiden sisäänvientien putkitus on esitetty kuvassa 4.

Kuva 3

 1. Varoitusnauha
 2. Kivetöntä hiekkaa tai filleriä (esitäytettävä lapiolla)
 3. Täytemaa
 4. Liittymisjohto (huom. etäisyys myös leikkausten yhteydessä maan lopullisesta pinnasta)
 5. Puhelin/SJY-kaapelit (väh. 0,1 m etäisyydelle liittymisjohdoista)
 6. 6. Maadoituselektrodi (kuparijohdin Cu 16 mm², väh. 20 m)

Kuva 4

 1. Maassa ja betonissa kaapelin pitää kulkea suojaputkessa, esimerkiksi jäykässä muoviputkessa JM 50 tai vesijohtoputkessa, jonka sisähalkaisija on vähintään 50 mm. Salaojaputkea tai ns. kurkkuletkua ei hyväksytä. On tärkeää, että putken pää osuu juuri pääkeskuksen alapuolelle kohtisuoraan ylöspäin. Putkessa saa olla yksi mutka, mutta sen taivutussäde ei saa olla 0,5 m pienempi. Talon ulkopuolella pään on ulotuttava laatoitusten, portaitten yms. ulkopuolelle.
 2. Em. mukaisesti vastaava putki puhelin-/yhteisantennikaapelia varten.
 3. Ulkovalaistus- ja muita kaapeleita varten vedetään 2–4 kpl JM 20 sähköasennusputkea.
 4. Valusyvennys pääkeskuksen alapuolella. Kun kaapelit on asennettu, syvennys täytetään betonilla.
 5. Pohjalaatan maadoitus kuumasinkittyä tai paljasta terästä (90 mm²) betoniin upotettuna tai kupariköysi (16 mm²) asennettuna maahan perustusten alle.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi