Etusivu / Sähkö / Sähkönsiirto / Maadoituselektrodi

Maadoituselektrodi

Jokaiseen sähköverkkoon liitettävälle rakennukselle on asennettava erillinen maadoituselektrodi. Maadoituselektrodin poikkipinnan on oltava vähintään 16 mm2 Cu.

1. Suositeltavin asennustapa

Maadoituselektrodin suositellaan asennettavaksi rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle sijoitettuna. Kupariköysi tulisi sijoittaa maaperään hiekkakerroksen alle. Mikäli perustusmaadoituselektrodi jää kuivaan hiekkaan, suositellaan lisäksi maadoituskuparin asentamista kaapeliojaan maadoituksen varmistamiseksi.

2. Vaihtoehtoiset asennustavat

Mikäli perustusmaadoituselektrodin toteuttaminen ei ole mahdollista, voidaan maadoituselektrodi toteuttaa asentamalla 2 erisuuntiin lähtevää vähintään 20 m pitkää kupariköyttä rakennuksen peruskaivantoon tai asentamalla vähintään 20 m pitkä kupariköysi liittymiskaapeliojaan.

Lisäohjeet Rakentainfosta, kohdasta 7. Maadoituselektrodi.

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi