Pientuotannon verkko- ja myyntisopimus

Tuottajalla on oikeus siirtää sähköä verkkoon, kun tuotantolaitoksen liityntä ja mittaus täyttävät niille asetetut vaatimukset, ja kun tuottajalla on ostaja verkkoon syöttämälleen sähkölle. Oulun Seudun Sähkön tekee tuotannon verkkosopimuksen asiakkaan kanssa.

Jos tuottaja haluaa myydä sähköä yleisen jakeluverkon kautta, tulee sähkölle olla ostaja, joka toimii sähkömarkkinaosapuolena. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi sähkön vähittäismyyjät.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi