Etusivu / Sähkö / Sähkönsiirto / Asiakkaan oma sähköntuotanto / Pientuotanto > 100 kVA - 2 MVA / Liittymän rakentaminen, käyttöönotto ja mittaus

Liittymän rakentaminen, käyttöönotto ja mittaus

Liittymisjohdon rakentamisesta pientuotantolaitteistolta liittymispisteeseen vastaa tuotantoon liittyjä. Liittyjän on sovittava verkkoyhtiön kanssa käyttöönotosta ja toimitettava verkkoyhtiölle vaadittavat dokumentit. Laitteiston on täytettävä energiateollisuuden suositukset tekninen liite 2 yli 100 kVA.

Oulun Seudun Sähkö vastaa sähköverkon rakentamisesta liittymissopimuksessa määritettyyn liittämiskohtaan saakka. Sähköurakoitsija toimittaa yleistietolomakkeen liittymän kytkemiseksi jakeluverkkoon. Yleistietolomakkeen saapumisen jälkeen Oulun Seudun Sähkö asentaa käyttöpaikalle kaksisuuntaisen mittauksen ja kytkee liittymisjohdon jakeluverkkoon.

Jos tuotantolaitos on sijoitettu yli 3x63 A käyttöpaikkaan, jossa on sekä verkosta ottoa että verkkoon antoa, tuottajan tulee varustaa tuotantolaitos erillisellä mittauksella, jonka avulla saadaan laskettua oman tuotannon kulutus. Oman tuotannon kulutuksella tarkoitetaan tuotantolaitoksen tuottamaa energiaa, joka käytetään suoraan kohteessa. Oman tuotannon kulutus saadaan vähentämällä tuotetusta sähköstä tuotantolaitoksen omakäyttösähkö ja verkkoon syötetty sähkö. Omakäyttösähkö on tuotantolaitosjärjestelmän itsensä kuluttama sähkö. Yli 100 kVA tehoisilla tuotantolaitoksella tuotetusta tuotantokohteessa itse kulutetusta sähköstä on maksettava sähköveroa. Lisätietoa verotuksesta on saatavissa esimerkiksi tullin verkkosivuilta (www.tulli.fi).

Verkonhaltija on vastuussa verkosta oton ja verkkoon annon mittaamisesta. Mittari on verkonhaltijan omistuksessa ja verkonhaltija huolehtii sen luennasta. Oman tuotannon kulutuksen mittaamisvastuu on sähkön tuottajalla.

jakeluverkko.png
Kuvassa katkoviivalla rajattu alue kuvaa yhtä sähköliittymää, jossa on sekä sähkönkulutusta että sähköntuotantoa. Nuolet kuvaavat kulkevaa sähköenergiaa. Oman tuotannon kulutuksella tarkoitetaan tuotantokohteessa käytettyä itse tuotettua sähköä. Yli 100 kVA:n tuotantolaitoksella tuotetusta oman tuotannon kulutuksesta on maksettava sähköveroa.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi