Kirjallinen liittymistarjous

Kun pientuotantohanke etenee suunnitteluvaiheeseen, siitä tehdään kirjallinen liittymistarjous. Tarjouksen tekemiseksi Oulun Seudun Sähkö tarvitsee tiedot laitteistosta ja tekniset dokumentaatiot.

Kirjallinen liittymistarjous sisältää arviot liitettävyydestä, teknisestä toteutuksesta ja hankkeen kustannuksista. Se perustuu asiakkaan ilmoittamiin lähtötietoihin sekä sähköverkon senhetkiseen kulutus- ja tuotantorakenteeseen. Liittymismaksuissa sovelletaan Oulun Seudun Sähkön tuotannon liittymismaksun määritysmenetelmiä. 100 kVA-1 MVA liittymistarjous tehdään Energiamarkkinaviraston määrittämien yksikköhintojen pohjalta. 1 -2 MVA pientuotantolaitokset liitetään suoraan sähköaseman katkaisijalähtöön ja liittymismaksu määräytyy voimassa olevan kapasiteettivarausmaksun mukaan.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi