Alustava kustannusarvio

Oulun Seudun Sähköön kannattaa olla yhteydessä jo ennen tuotantolaitoksen hankkimispäätöstä, jotta voidaan varmistua tuotantolaitoksen soveltuvuudesta liittämispaikkaan. Teemme alustavan kustannusarvion pientuotantolaitoksen liittämiseksi jakeluverkkoon. Se käydään vapaamuotoisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tarkoituksena on saada suuntaa antava arvio pientuotannon toteuttamiskelpoisuudesta ja kannattavuudesta. Alustava kustannusarvio ei sido kumpaakaan osapuolta.

Käymme yhdessä läpi liittymiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja alustavia vaihtoehtoja sähköverkkoon liittämiseksi seuraavasti:

  • liittämiskohdan toteuttaminen nykyiseen sähköverkkoon
  • nykyisen sähköverkon vahvistaminen tai laajentaminen
  • liittymistehon vaikutus tekniseen toteutukseen ja kustannuksiin
  • karkea arvio liittämiskustannuksista ja aikataulusta
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi