Mikrotuotantolaitteiston käyttöönotto

Mikrotuotantolaitteisto voidaan kytkeä sähköverkkoon kun se täyttää tekniset turvallisuusvaatimukset. Lähtökohtana on varmistaa jakeluverkon ja mikrotuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa ja tuotantolaitos ei saa aiheuttaa häiriöitä muille sähköverkon käyttäjille. Sähkön tuottaja on korvausvelvollinen, mikäli hänen laitteistonsa virhetoiminta aiheuttaa vahinkoja muille sähköverkon käyttäjille tai verkonhaltijalle. 

Sähkölaitteistoa tulee pitää kunnossa myös kytkennän jälkeen. Sähköasennusten ja -laitteiden on oltava säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

Sähköurakoitsijan tulee toimittaa mikrotuotantolaitteiston käyttöönotosta yleistietolomake Oulun Seudun Sähköön. Yleistietolomakkeen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@oss.fi.
.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi