Mikrotuotannon verkkosopimuksen tekeminen

Tuotannon verkkosopimus oikeuttaa asiakkaan syöttämään tuottamaansa sähköä Oulun Seudun Sähkön jakeluverkkoon ja myymään ylijäämäsähkön sopimalleen osapuolelle.

Tuotannon verkkosopimus sopimusehtoliitteineen lähetetään asiakkaalle sen jälkeen, kun olemme saaneet sähköurakoitsijalta mikrotuotantolaitteiston yleistietolomakkeen tuotantolaitteiston liittämisestä ja asiakas on sopinut ylijäämäsähkön myynnistä jollekin ostajalle.

Enintään 3x63 A pääsulakkeilla varustettuun käyttöpaikkaan liitetty sähköntuotantolaitos ei tarvitse omaa mittalaitetta, vaan ohjelmoimme nykyisen etäluettavan mittarin niin, että kohteen mittari mittaa erikseen sähköverkosta otetun (verkosta otto) ja siihen syötetyn (verkkoon anto) energian.

Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi verkkoyhtiön luvalla syöttää verkkoon.

Sähköntuotannon verkkoon syötön siirtomaksut löytyvät kohdasta Hinnasto ja ehdot.

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi