Etusivu / Sähkö / Sähkönsiirto / Asiakkaan oma sähköntuotanto / Mikrotuotanto, enintään 100 kVA

Mikrotuotanto

Mikrotuotanto tarkoittaa nimellisteholtaan enintään 100 kVA sähköntuotantoyksikköä, jossa tuotettu sähkö tulee pääasiassa asiakkaan omaan käyttöön ja sähkön syöttö Oulun Seudun Sähkön jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä mikrotuotantolaitoksia tällä hetkellä ovat tuulivoimalat, aurinkovoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Mikrotuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten voidaan rakentaa erillinen uusi sähköliittymä. Jos mikrotuotantolaitoksen nimellisteho ylittää asiakkaan käytössä olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee sähköliittymää kasvattaa ja tällöin sovelletaan tuotannon liittymismaksun määritysmenetelmiä. Tuotannon sähköliittymissä liittymismaksu määräytyy välittömien rakentamis- ja liittämiskustannusten mukaan.

Verkkoyhtiönä Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy tekee kaikkien asiakkaiden kanssa, jotka tuottavat sähköä yhtiön jakeluverkkoon, tuotannon verkkosopimuksen. Tuotannon verkkosopimus oikeuttaa asiakkaan myymään tuotetun sähkön ja syöttämään sen sähkönjakeluverkkoon.

Myyjänä Oulun Seudun Sähkö on valmis ostamaan asiakkaaltansa mikrotuotannossa tuotetun ylijäämäsähköenergian. Sähköenergia ostetaan tuntikohtaisella Suomen hinta-alueen Nord Pool Spot hinnalla.

Verkkoon syötetylle vähäiselle sähkömäärälle saattaa olla vaikea löytää ostajaa. Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy sallii ylijäämäsähkön syötön verkkoon ilmaiseksi, jolloin tuottajan ei tarvitse erikseen estää verkkoon syöttöä.

Mikrotuotantolaitteiston liittäminen ja hankinta etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Mikrotuotantolaitteiston soveltuvuus jakeluverkkoon
  2. Mikrotuotannon verkkosopimuksen tekeminen
  3. Mikrotuotantolaitteiston käyttöönotto
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi