Etusivu / Sähkö / Sähkönsiirto / Asiakkaan oma sähköntuotanto

Asiakkaan oma sähköntuotanto

Asiakkaiden kiinnostus pienimuotoiseen hajautettuun sähköntuotantoon on lisääntynyt. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Olosuhteiltaan sopivalla paikalla sijaitset omakotitalot, maatalot tai pienyritykset voivatkin harkita tuottavansa sähköä lähinnä omiin tarpeisiinsa esimerkiksi pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla.

Tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä suunnittelevan tulee tarkistaa Oulun Seudun Sähköltä tuotantolaitoksen verkon liittämistä koskevat velvoitteet ja ohjeet. Tuotantolaitosten sähköverkkoliitännän ja sähköisten ominaisuuksien tulee täyttää sähköturvallisuusstandardien sekä sähkömagneettisten yhteensopivuusstandardien vaatimukset. Standardien mukaisilla laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä tuottajalle itselleen sekä naapureille. Tuotantolaitoksen asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Tähän ohjeistukseen on koottu keskeiset asiat, joiden avulla tyyppihyväksytyn mikro- ja pientuotantolaitoksen rakentaminen, käyttöönotto ja liittäminen sähkönjakeluverkkoon onnistuvat sujuvasti ja yksinkertaisesti.

  • Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettäviä pieniä sähköntuotantolaitteita (enintään 100 kVA), kuten pieniä aurinkopaneeleja tai tuulivoimaloita, jossa tuotettu sähkö tulee pääasiassa asiakkaan omaan käyttöön.
  • Pientuotannolla tarkoitetaan kapasiteetiltaan suurempaa tuotantolaitteistoa (> 100 kVA - 2 MVA), kuten useita korkeita tuulivoimaloita tai rakennuksen peittävää aurinkovoimalaa. Pientuotannosta saatava sähkön määrä on mikrotuotantoa suurempaa ja sitä tuotetaan usein myös myyntiin.


Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Oulun Seudun Sähkön tekniseen asiakaspalveluun

puhelin (08) 3101 333. 

Katso Opas sähkön pientuottajille: www.motiva.fi/julkaisut/uusiutuva_energia/opas_sahkon_pientuottajalle.1027.shtml

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi