Etusivu / Sähkö / MeidänSähkö / Sähköliittymä- ja verkkopalveluhinnastot

Hintarakenne

  • Asiakkaan maksama sähkön hinta muodostuu sähköenergian hinnasta, siirtohinnasta ja veroista. Nämä näkyvät sähkölaskussa eriteltyinä.
  • Sähköenergian hinta muodostuu sähkön tuotannosta, hankinnasta ja myynnistä aiheutuvista kustannuksista. Tämän osan voit kilpailuttaa.
  • Siirtohinta muodostuu sähköverkon rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Sähkön siirto on aina ostettava sähköyhtiöltä, jonka verkkoon asiakas on liittynyt. Tätä hintaa valvoo Energiamarkkinavirasto.
  • Veroihin sisältyvät sähkö- ja arvonlisäverot määrittelee valtiovalta.
  • Sähköenergian ja sähkönsiirron hinnat muodostuvat kahdesta osatekijästä:
    • kiinteästä perusmaksusta, euroa/kuukausi
    • kulutusmaksusta, joka määräytyy kulutetun energiamäärän mukaan, senttiä/kilowattitunti.
  • Asiakas voi valita millaisena sähkötuotteena hän ostaa sähköenergian ja sähkön siirron. Eri tuotteet soveltuvat eri tavalla sähköä käyttäville asiakkaille. Sähkötuotteen voi vaihtaa kerran 12 kuukauden aikana.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi