Tekninen tila

Uudiskohteissa lämpökeskus sijoitetaan tekniseentilaan. Tila kannattaa varustaa lattiakaivolla, vesipisteellä ja ilmanvaihdolla. Tilan tulee olla lukittava. Tila on hyvä sijoittaa lähelle kunnallistekniikan liittymiä, jotta liittymisjohdot jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Tilasta tulee olla suora uloskäynti, mikä mahdollistaahäiriöttömät huoltokäynnit Oulun Seudun Sähkön asentajille. Lämmönmittauskeskuksen eteen tulee jäädä vapaata huoltotilaa 80 cm. Saneerauskohteissa olemassa oleva kattilahuone soveltuu usein sellaisenaan tekniseksi tilaksi. Teknisen tilanvähimmäismitat ja mittauskeskuksen tilantarve tulee tarkistaa Oulun Seudun Sähköltä.

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi