Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Toimitusjohtajan katsaus

Tuloksellinen vuosi

Toimintaympäristössä myönteisempää virettä

Vuonna 2016 tapahtui useita positiivisia käänteitä, joilla oli vaikutusta myös Oulun Seudun Sähkön toimintaan. Suomen talous kääntyi taantuman jälkeen pieneen nousuun. Tämä näkyi toiminnassamme erityisesti rakentamisen vilkastumisena, joten vuosien ajan jatkunut uusien sähköliittymien määrän väheneminen taittui pieneen nousuun. Huomion arvoista on, että uusissa sähkö- ja lämpöliittymissä oli tavanomaista enemmän suuria asiakkuuksia.

Energialiiketoiminta on tyypiltään volyymiliiketoimintaa, johon erityisesti meidän toimialueella merkittävästi vaikuttaa lämmitysenergian tarve, joko sähkön tai kaukolämmön muodossa. Useamman toinen toistaan lämpimämmän vuoden jälkeen vuonna 2016 keskilämpötila oli vain hieman keskimääräistä korkeampi. Tämän sekä osin talouden elpymisen vuoksi myydyn energian määrät nousivat selvästi kaikissa liiketoiminnoissa.

Kolmas positiivinen toimintaympäristömuutos oli sähkön tukkumarkkinahintojen nouseminen edellisen vuosien pohjatasosta. Toki hinnat olivat vieläkin suhteellisen matalalla tasolla, mutta tukkusähkön hinnan nousulla on aina suuri merkitys Oulun Seudun Sähkölle vahvana sähkön tuottajana.

Hallituksen energiastrategia onnistunut

Hallitus julkisti marraskuussa uuden energia- ja ilmastostrategian. Jatkovalmisteluiden myötä moni asia vielä tarkentuu, mutta tavoitetasolla strategia on onnistunut. Strategian perusta on kotimaisen bioenergian laajamittaisessa hyödyntämisessä erityisesti liikennepolttoaineena, mutta myös muun energian tuotannossa. Tavoitetta tukee hyvin EU:n komission julkaisema talvipaketti, mikä hälvensi epäilyä Suomessa käytettävän bioenergian uusiutuvuuden käsittelystä.

Liikennettä ollaan voimakkaasti sähköistämässä ja myös kaasun hyödyntämiseen panostetaan. Nämä tavoitteet sopivat hyvin energiayhtiöille ja antavat jopa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Energiateollisuuden näkemys on, että sähkön tuotannossa tulisi luopua kokonaan tukimekanismeista lukuun ottamatta uuden teknologian kehitys- ja kaupallistamishankkeita. Strategiassa otetaan hyvä askel tähän suuntaan vaikka se vielä sisältääkin määrältään aika pienen uusiutuvan sähköntuotannon tukipaketin.

 

Taloudellinen tulos yksi parhaista

Kaikki liiketoiminnat pystyivät parantamaan tulosta sekä edellisestä vuodesta että vuoden 2016 budjetista. Konsernin liikevaihto oli 47,6 milj. euroa (vuonna 2015 42,8 milj. euroa) ja nettotulos 7,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Tulos on yksi yhtiön historian parhaista.

Toimintavuoden investoinnit olivat 8,9 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Jatkuvien investointien painopiste on säävarman sähköverkon rakentamisessa, johon vuonna 2016 investoitiin 5,5 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääosin kaukolämpöön ja sähköntuotantoon.

Vuonna 2017 odotamme liikevaihdon, tuloksen ja investointien olevan vuoden 2016 tasolla.

Kehittämisen ratas pyörii

Toiminnallamme on selkeät strategiset tavoitteet, jotka kiteytyvät visiossa 2020: Jäsenasiakkaillemme Suomen edullisinta energiaa, Monipuolisia palveluita aktiivisesti lähellä asiakasta ja Uusiutuvaa energiaa luotettavasti.

Vuoden 2016 aikana olemme edenneet näiden tavoitteiden osalta monilta osin. Lisäsimme markkinointia ja kehitimme myyntitoiminnan prosesseja proaktiivisemmiksi. Asiakaspalvelussa olemme ottaneet käyttöön uusia sähköisiä palveluita ja viestintää olemme tehostaneet mm. sosiaalisen median kanavien käyttöönotolla.

Päivitetyn strategian mukaisesti aloitimme sähköenergian myynnin myös toimialueemme yritysasiakkaille. Tässä pääsimme hyvin liikkeelle ja jatkossa vielä pohdimme sopivaa tuotepalettia tälle asiakassegmentille.

Sekä kaukolämmön että sähkösiirron osalta tulemme ottamaan käyttöön uusia palveluita. Kaukolämmitys tai suuremman kiinteistön erillislämmitys ns. Lähilämpö on mahdollista hankkia avaimet käteen
-periaatteella tai rahoituksen kanssa. Asiakkaiden kanssa pilotoidaan useampia älykkäisiin sähkömittareihin perustuvia palveluita.

Aurinkoenergian osalta tulemme aloittamaan aurinkosähköjärjestelmien toimittamisen toimialueemme asiakkaille sekä pilotoimaan kaukolämmön tuottamista aurinkokeräimillä. Lähilämpökohteissamme olemme jo tehneet ensimmäiset muutokset lämpöpumppuratkaisuihin ja näitä pyrimme aktiivisesti lisäämään jo vuoden 2017 aikana.

Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja muita sidosryhmiä vuodesta 2016 ja toivon menestystä vuodelle 2017.

visio_2020.jpg


Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi