Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Toimitusjohtajan katsaus

Uusin tavoittein kohti vuotta 2020

Energia-alan toimintaympäristö on voimakkaassa muutosvaiheessa. Osa muutoksista on asiakaslähtöisiä, osa seurausta teknologian kehittymisestä ja ehkä suurin osa tulee poliittisista päätöksistä, joissa keskeisin tekijä on ilmastonmuutoksen torjuminen. Nyt on varmasti hyvä ajankohta tarkistaa omat tulevaisuuden tavoitteet. Oulun Seudun Sähkössä linjattiin uusi tahtotila vuoteen 2020 vuoden 2015 aikana.

visio_2020.jpg

Jäsenasiakkaillemme Suomen edullisinta energiaa

Edullisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen jäsenasiakkaille on osuustoiminnan kivijalka. Käsityksemme mukaan olemme onnistuneet tässä varsin hyvin.

Olemme Oulun Seudun Sähkössä asettaneet tavoitteeksemme toimittaa jäsenasiakkaillemme kokonaisuudessaan edullisinta energiaa Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkö- ja lämpötuotteissa kilpailukykyistä ja markkinaehtoista hinnoittelua yhdistettynä merkittävään jäsenasiakasetuun.

Monipuolisia palveluita aktiivisesti lähellä asiakasta

Digitalisaation kehittyminen muuttaa asiakkaiden odotuksia ja mahdollistaa uusien palveluiden tarjoamisen perinteisten palvelukonseptien laajentamisen rinnalla. Tulemme ottamaan käyttöön uusia palveluita ja toimintaprosesseja, jotka tukevat sekä sähkö- että lämpöliiketoimintojemme kilpailukykyä ja nostavat palvelumme laatua.

Jatkossa kehitämme palvelurakennettamme siten, että meillä on tarjota kaikille asiakkaille heille mieleinen palvelukanava. Palvelurakenteemme kehitys painottuu erityisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Uusiutuvaa energiaa luotettavasti

Sähkön tuotannossa tulemme uusissa hankkeissa keskittymään pelkästään uusiutuviin energialähteisiin. Varmistamme, että jatkossakin kaikki asiakkaillemme myymämme sähkö on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä.

Lämmön hankinnassa vähennämme edelleen tai jopa luovumme kokonaan fossiilisen öljyn käytöstä. Tulemme ottamaan käyttöön uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä kaukolämmön että lämpöverkosta erillään olevien kiinteistöjen lämmön tuotannossa.

Tulemme nostamaan energian toimitusvarmuutta. Merkittävällä investointiohjelmalla rakennamme säävarmemman sähköverkon kustannustehokkaasti.

Pyrimme energian toimitusten ja hinnoittelun sekä näihin liittyvän palvelun osalta siihen, että asiakkaamme kokevat meidät pitkäjänteisesti luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.

Vuosi 2015 jäi selvästi odotuksista

Taloudellisesti vuosi 2015 oli monin tavoin haasteellinen. Vuosi oli mittaushistorian lämpimin ja sähkön markkinahinta oli matalin viiteentoista vuoteen. Tämä näkyi sekä sähkön että lämmön myyntimäärien selkeänä laskuna. Myös sähköntuotannon määrät ja tuotot olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät. Näistä johtuen konsernin talousluvut jäivät merkittävästi budjetoidun alapuolelle. Liikevaihto oli 42,7 (44,5 vuonna 2014) miljoonaa euroa ja nettotulos oli 3,5 (3,1) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat 8,1 (13,2) miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 odotamme sekä liiketoimintavolyymien että tuloksen hieman nousevan.

Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja muita sidosryhmiä vuodesta 2015 ja toivon menestystä vuodelle 2016.

- Risto Kantola, toimitusjohtaja -

Lue vuoden 2015 vuosikertomus kokonaisuudessaan.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi