Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Sähköntuotanto

 

Sähköntuotantoa ennätysmäärä

Oulun Seudun Sähkön sähköntuotanto perustuu omistusosuuksiin tuotantoyhtiöissä, joista saamme omistusosuuttamme vastaavat määrät sähköä omakustannushintaan, ns. mankala-sähköä. Keskeisimmät tuotanto-osuudet tulevat Lapin Sähkövoima Oy:n, Oy Alholmens Kraft Ab:n, Svartisen Holding AS:n, Kymppivoima Oy:n, Voimapato Oy:n ja Kolsin Voima Oy:n kautta.

Sähkön markkinahinta hieman nousi

Vuonna 2016 sähkön markkinahinta hieman nousi vuoden 2015 poikkeuksellisen matalasta tasosta. Kuitenkin hintataso oli edelleen toiseksi halvin viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Nord Pool -sähköpörssin spot-hinnan vuoden keskiarvo systeemihintana oli 26,91 €/MWh (20,98 €/MWh vuonna 2015). Oulun Seudun Sähkön tuotantokapasiteetti sijaitsee kolmella hinta-alueella, joissa keskimääräiset hinnat olivat seuraavat: Suomi Hki 32,45 €/MWh (29,66 €/MWh), Norja NO4 25,05 €/MWh (20,43 €/MWh) ja Ruotsi SE2 28,95 €/MWh (21,18 €/MWh).

Vesivoiman tuotanto huipussaan

Sähkön tuotantomäärä oli yhteensä 440 GWh (305 GWh vuonna 2015), mikä oli noin 10 prosenttia budjetoitua suurempi. Tuotantomäärä oli kaikkien aikojen korkein. 

Tuotannon korkea määrä johtui pääosin Norjassa sijaitsevien Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitosten ennätyksellisestä tuotantomäärästä 258 GWh (111 GWh). Norjan vesivoimalaitoksilla purettiin edellisenä vuotena nostettuja vesivarastoja ja vesialtaita hyödynnettiin muutoinkin useamman vuoden taloudellisen optimoinnin aikajänteessä. Svartisenin voimalaitoksella on noin kahden vuoden ja Ranan voimalaitoksella on noin puolentoista vuoden tuotantoa vastaavat vesialtaat.

Jokivoimalaitoksissa, joissa ei käytännössä ole ylivuotiseen säännöstelyyn sopivia vesialtaita, tuotantomäärä oli keskimääräisellä tasolla. Tuotantomäärä oli yhteensä 157 GWh (167 GWh). Eri jokialueilla olevien voimalaitosten tuotantomäärät vaihtelivat suhteessa keskimääräiseen tuotantovuoteen ja Kemijoki -sähkön tuotanto-osuus olikin historian korkein 40 GWh keskimääräisen vuosituotannon ollessa 32 GWh.

Alholman voimalaitoksen osakkuussähkön määrä oli 23 GWh (20 GWh). Tuotantomäärää rajoitti sähkön matala markkinahinta.

Toimintavuoden aikana ei enää saatu tuulisähköä Innopower Oy:n kautta yhtiön lopetettua tuotantotoiminnan vuoden 2015 lopussa. EPV Energian omistama tuulivoimapuisto valmistui toimintavuoden kesäkuussa ja osakastoimitukset aloitettiin heinäkuun alusta. Oulun Seudun Sähkön tuotanto-osuus vuonna 2016 oli 2 GWh.

Vuonna 2016 sähkön tuotannosta 9x prosenttia perustui uusiutuviin energialähteisiin vesivoimaan, tuulivoimaan sekä bio- ja kierrätyspolttoaineisiin.
Suuresta tuotantomäärästä ja hieman nousseesta sähkön markkinahinnasta johtuen saavutettiin selvästi budjetoitua parempi tulos.
Vuonna 2017 tuotantomäärän odotetaan laskevan tasolle 400 GWh ja tuloksen hieman paranevan.

Tavoitteena lisätä uusiutuvan energian tuotantoa

Vuoden 2017 aikana valmistuu EPV Energia Oy:n toteuttama tuulipuisto Kristiinankaupungissa. Kymppivoima Oy:n kautta tuleva Oulun Seudun Sähkön vuotuinen tuulipuiston tuotanto-osuus on noin 7 GWh. Tämän jälkeen tuulivoimatuotantomme vastaa tässä vaiheessa tavoitteeksi asetettua 10 GWh vuodessa. 

Oulun Seudun Sähkö pyrkii myös muutoin lisäämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön tuotantokapasiteettia. Pääpaino on vesivoiman tuotannossa ja näitä investointimahdollisuuksia seurataan aktiivisesti.
Oulun Seudun Sähkö on mukana myös Olkiluoto 3 ja Fennovoima -ydinvoimahankkeissa.Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi