Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Sähköntuotanto

Jokilaitoksilla suuri ja allaslaitoksilla pieni tuotantomäärä

Oulun Seudun Sähkön sähköntuotanto perustuu omistusosuuksiin tuotantoyhtiöissä, joista saamme omistusosuuttamme vastaavat määrät sähköä omakustannushintaan, eli niin sanottua mankala-sähköä.

Keskeisimmät tuotantokapasiteetit tulevat Lapin Sähkövoima Oy:n, Oy Alholmens Kraft Ab:n, Svartisen Holding AS:n, Kymppivoima Oy:n, Voimapato Oy:n ja Kolsin Voima Oy:n kautta.

Erittäin matala sähkön markkinahinta

Vuonna 2015 sähkön markkinahinta oli matalin sitten vuoden 2000. Nord Pool -sähköpörssin spot-hinnan vuoden keskiarvo systeemihintana oli 20,98 €/MWh (29,61 €/MWh vuonna 2014). Oulun Seudun Sähkön tuotantokapasiteetti sijaitsee kolmella hinta-alueella, joissa keskimääräiset hinnat olivat seuraavat: Suomi Hki 29,66 €/MWh (36,02 €/MWh), Norja NO4 20,43 €/MWh (31,44 €/MWh) ja Ruotsi SE2 21,18 €/MWh (31,42 €/MWh).

Tuotantomäärä jäi selvästi alle budjetoidun

Sähkön tuotantomäärä oli yhteensä 305 GWh (335 GWh), mikä oli noin neljänneksen budjetoitua pienempi.

Tuotannon matala määrä johtui Norjassa sijaitsevien Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitosten poikkeuksellisen pienestä tuotantomäärästä 111 GWh ( 178 GWh). Vaikka voimalaitosten vaikutusalueella veden tulovirtaama oli normaalia korkeampi, matalasta sähkön markkinahinnasta ja pitkän tähtäimen suunnittelusta johtuen vettä säästettiin altaisiin huomattava määrä myöhempää tuotantoa varten. Svartisenin noin kahden ja Ranan noin puolentoista vuoden tuotantoa vastaavat altaat olivatkin vuoden 2015 lopussa poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Jokivoimalaitoksissa, joissa ei käytännössä ole ylivuotiseen säännöstelyyn sopivia vesialtaita, tuotantomäärä oli keskimäärin yhdeksän prosenttia normaalia korkeampi keskimääräistä sateisemman vuoden johdosta. Tuotantomäärä oli yhteensä 167 GWh (110 GWh). Verrattuna edelliseen vuoteen tuotantoa kasvattivat myös Voimapato Oy ja Kolsin Voima Oy, joille vuosi 2015 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi.

Alholman voimalaitoksen osakkuussähkön määrä oli 20 GWh (40 GWh). Tuotantomäärää rajoitti sähkön matala markkinahinta.

Innopower Oy:n kautta tulevan tuulisähkön määrä oli 7 GWh (7 GWh).

Vuonna 2015 sähkön tuotannosta 97 prosenttia perustui uusiutuviin energialähteisiin: vesivoimaan, tuulivoimaan sekä bio- ja kierrätyspolttoaineisiin.

Sekä sähkön matalasta markkinahinnasta että tästä seuranneesta pienentyneestä tuotantomäärästä johtuen sähköntuotannossa saavutettiin merkittävästi budjetoitua huonompi tulos. Vuonna 2016 tuotantomäärän odotetaan kasvavan tasolle 400 GWh ja tuloksen paranevan.

sahkontuotanto.jpg

Tuotantoa poistuu

Propel Voima Oy on purkanut molemmat tuulivoimalansa Uudessakaupungissa voimaloiden teknisten ongelmien ja huonon kannattavuuden vuoksi. Propel Voima Oy:llä ei ollut tuotantoa vuoden 2015 aikana ja yhtiön toiminta on ajettu alas.

Tuulivoimayhtiö Innopower myi syksyllä 2015 osan tuotantokapasiteetistaan ja yhtiö lopettaa toimintansa kokonaan vuoden 2016 aikana. Tässä yhteydessä Oulun Seudun Sähkön syöttötariffiin kuulumaton vanha tuulivoimakapasiteetti, yhteensä noin 8 GWh vuodessa, poistuu kokonaan.

Oulun Seudun Sähkö oli Kymppivoima Oy:n kautta mukana Olkiluoto 4 ydinvoimahankkeessa. Vuoden 2015 aikana hanke on päätetty lopettaa.

Edellä mainituista järjestelyistä aiheutui Oulun Seudun Sähkölle kustannuksia vuodelle 2015.

Uusiutuvan energian tuotantoa lisätään

Vuoden 2015 aikana päivitetyn strategian mukaan Oulun Seudun Sähkö pyrkii lähivuosina lisäämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön tuotantokapasiteettia pääpainon ollessa vesivoiman tuotannossa. Jonkin verran pyritään hankkimaan myös tuulivoimakapasiteettia ja vähäisessä määrin mahdollisesti muuta uusiutuvaa tuotantoa.

Jo vuoden 2015 aikana Oulun Seudun Sähkö tekikin päätökset osallistua Kymppivoima Oy:n kautta kahteen EPV Energia Oy:n toteuttamaan tuulipuistohankkeeseen. Tuulipuistoista ensimmäinen valmistuu Ilmajoelle vuoden 2016 lopulla ja toinen Kristiinankaupunkiin vuoden 2018 alkupuolella. Oulun Seudun Sähkön osuus näiden tuulipuistojen tuotannosta tulee olemaan yhteensä noin 10 GWh vuodessa.

energialahteet.png

Lue vuoden 2015 vuosikertomus kokonaisuudessaan.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi