Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Sähkönsiirto

Myrskyt lisäsivät sähkökatkoja

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy toimii kahdeksan kunnan alueella toimittaen sähköä noin 29 300 käyttöpaikkaan. Jakeluverkkomme kattaa kokonaisuudessaan Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kuntien alueet. Lisäksi verkkoalueeseemme kuuluvat Oulun kaupungista Oulunsalon alue ja osa Vaalan kunnan aluetta. Kaikki käyttöpaikkamme on varustettu etäluettavilla mittareilla, joten koko verkon energiamäärät rekisteröidään yhden tunnin tarkkuudella.

Energiaa siirrettiin vuonna 2015 yhteensä 443 GWh, mikä on 0,7 prosenttia vähemmän kuin 2014 ja noin 6 prosenttia vähemmän kuin lämpötilaltaan keskimääräisenä vuotena. Asiakkaidemme sähkön käytöstä merkittävä osa kuluu lämmitykseen, joten lämpötilalla on suuri vaikutus vuotuiseen siirrettyyn energiamäärään.

Uusia liittymiä rakennettiin vuoden aikana yhteensä 164 kpl, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Pitkittyneen taloudellisen taantuman vuoksi uusien liittymien määrä on vähentynyt jo usean vuoden ajan ja se on nyt noin kolmannes huippuvuosien määrästä.

Säävarman verkon rakentaminen nostaa investointeja

Vuoden 2015 aikana jatkoimme 15 vuotta kestävää verkonrakennusprojektia, joka tähtää sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteerit täyttävään säävarmempaan verkkoon. aloitimme suunnitelman mukaisen säävarmemman verkon rakentamisprojektin. Projektin myötä investointitasomme nousi edellisestä vuodesta merkittävästi. Sähköverkon investoinnit olivat noin 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Investoinneilla korvattiin ja vahvistettiin vanhoja verkon osia. Lisäksi merkittävä osa investoinneista oli uusien kaava-alueiden sähköistämistä. Suurin yksittäinen investointi oli Kempeleen vanhan sähköaseman laitteiston modernisointi.

Kasvavien investointien rahoituksen varmistamiseksi verollista siirtohintaa korotettiin 1.8. alkaen keskimäärin 4 prosentilla.

Toimitusvarmuus heikkeni myrskyissä

Sähkönjakelun keskeytykset vuoden aikana olivat suurempia kuin edellisinä vuosina. Huoltojen ja vikojen aiheuttamat keskeytykset sähkönjakeluun olivat keskimäärin 2,5 tuntia käyttöpaikkaa kohti. Vuonna 2014 vastaava keskeytysaika oli noin tunnin. Vuonna 2015 kokonaiskeskeytysajasta huoltojen osuus oli keskimäärin 20 minuuttia (13 minuuttia 2014).

Vuoden aikana koettiin kaksi suurempaa myrskyä, Lyyli- ja Valio-myrskyt. Voimakkaamman Lyyli-myrskyn aikana asiakkaistamme oli enimmillään noin 20 prosenttia samanaikaisesti ilman sähköä. Kokonaisuudessaan keskeytykset koskivat 30 prosenttia asiakkaistamme.

Lisäksi joulua edeltävällä viikolla oli laaja tykkylumen ja lumen aiheuttama ongelma toimialueen itäosissa. Viikon aikana yksittäisiä erillisiä vikoja oli useita kymmeniä. Häiriötilanne ratkaistiin helikopterikartoituksella, jolloin poistettiin kymmeniä sähkönjakelua uhanneita riskipuita.

Työturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota

Vuoden 2015 aikana panostettiin työturvallisuuteen muun muassa ottamalla käyttöön sähköinen läheltä piti -tilanteiden käsittelyä helpottava järjestelmä. Järjestelmä toi jo käyttöönottovuoden aikana useita ilmoituksia, jotka helpottavat työtapaturmien ennaltaehkäisemistä sekä parantavat yleistä työn tekemisen turvallisuutta ja tehokkuutta.

Työturvallisuuteen panostamisesta huolimatta tapahtui joulukuussa Utajärvellä verkonrakennustyömaalla toimineelle urakoitsijalle kuolemaan johtanut työtapaturma. Vanhaa pienjännitelinjaa purettaessa pylväs kaatui ja laskeutumassa ollut asentaja kaatui pylvään mukana menehtyen välittömästi.

Tulevaisuuden sähköverkko rakentuu säävarmuudesta ja älykkäistä palveluista

Vuonna 2016 tulemme jatkamaan sähköverkon modernisointia 15 vuotta kestävän rakennusohjelman mukaisesti sähkömarkkinalain mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi. Investoinnit tulevat nousemaan vuositasolla noin 5 miljoonaan euroon.

Suunnitelman mukaan asemakaava-alueiden ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla, jolloin sähkön toimitusvarmuus tulee olemaan myrskytilanteissakin korkealla tasolla. Haja-asutusalueilla lain vaatimuksiin vastataan siirtämällä johtoja metsistä pelloille tai teiden varsiin ja joissakin tapauksissa myös korvaamalla lyhyitä metsäjohtoja maakaapeloinnilla.

Älykkäiden sähkömittareiden ominaisuuksia tullaan hyödyntämään uusissa palveluissa. Päivitettävään ohjelmistoon perustuva mittarijärjestelmä mahdollistaa erilaisia sähkönkäyttöön liittyviä hälytyksiä ja ohjauksia asiakkaillemme.

Lue vuoden 2015 vuosikertomus kokonaisuudessaan.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi