Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Sähkönmyynti

Sähkönmyynnin asiakasmäärä kasvussa

Oulun Seudun Sähkö myy sähköenergiaa Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n jakelualueen toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville asiakkaille Kempeleessä, Oulunsalossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Vaalassa.

Sähkönmyynnin tuotevalikoima on pidetty suppeana ja selkeänä kilpailutilanne huomioiden. Sähkönmyynnin tuotteet ovat MeidänSähkö IISI, -JÄMPTI, -VARTTI ja -SPOTTI.

IISI-tuote on perustuotteemme, jossa hinnanmuutokset seuraavat markkinahintojen muutoksia viiveellä.

JÄMPTI on määräaikainen kahden vuoden sopimus. Asiakkaan sähköenergian hinta pysyy samana kahden vuoden ajan.

VARTTI-tuote lanseerattiin keväällä vastaamaan asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään tiheämmin hinnoiteltavasta myyntituotteesta. Siinä sähkön hinta muuttuu neljännesvuosittain tukkusähkön markkinahinnan muutosten mukaisesti.

SPOTTI-sopimuksessa asiakkaan sähköenergian hinta vaihtelee tukkumarkkinoiden hinnan muutosten mukaan tunneittain. Tuntikohtaiseen hinnoitteluun siirryttiin toukokuun alussa. SPOTTI-sopimusten määrä on kasvanut merkittävästi vuoden aikana.

Asiakaskannan kasvusta huolimatta myyntivolyymi laski lämpimän sään seurauksena

Sähköenergian myynti oli 231 GWh. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli vajaat kolme prosenttia, mikä johtui normaalia lämpimämmästä säästä. Markkinahintojen laskusta ja kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta asiakasmäärämme kasvoi hieman vuoden aikana.

Laskimme MeidänSähkö IISI -tuotteiden hintoja 1.6.2015 viisi prosenttia ja 1.1.2016 neljätoista prosenttia. Myyntituotteemme ovat kilpailukykyisiä kaikille asiakkaillemme ja sähköosuuskuntien henkilöjäsenille yleensä hintavertailun kärkipäässä.

Olemme myös lisänneet markkinointi- ja myyntipanostuksiamme. Asiakasneuvojamme ovat aktiivisesti olleet yhteydessä asiakkaisiin, mikä näkyy onnistuneena asiakaslukumäärän kasvuna.

Jäsenalennus muutettiin prosenttimääräiseksi

Jäsenalennus on vuoden 2016 alusta viisitoista prosenttia sähkön ja lämmön energiahinnoista. Prosentuaalinen jäsenetu mahdollistaa paremmin Oulun Seudun Sähkön kyvyn antaa jäsenalennusta. Sähköenergian markkinahinnan ollessa matalalla asiakkaiden sähköenergian hinta on edullinen ja Oulun Seudun Sähkön tuotannon tulos on vastaavasti huonompi kuin korkeamman markkinahinnan aikana. Markkinahintojen noustessa asiakkaiden sähköenergian hinta nousee ja taas vastaavasti Oulun Seudun Sähkön tuotannon tulos paranee. Prosenttiperusteisessa alennuksessa sähköenergian hintojen noustessa alennuksen euromääräinen osuus kasvaa.

Vuoden 2016 alussa laskimme myös MeidänSähkö IISI -tuotteidemme hintoja. Muutosten vaikutuksesta sähköenergian hinta laski suurimmalle osalle jäsenasiakkaistamme kymmenen prosenttia. Sähkö- ja lämpöenergian jäsenalennuksilla jäsenet saavat aidon hyödyn jäsenyydestään.

Strategia uudistettiin

Kuluneena vuotena päättyi myös edellinen viisivuotinen strategiajaksomme. Sen keskeisimpinä tavoitteina oli myydä asiakkaillemme uusiutuvaa sähköenergiaa, olla tunnetuin ja selkeä ykkösvalinta toimialueellamme ja että sähköosuuskuntien henkilöjäsenten sähköenergian hinta on edullisimpien joukossa. Asetetut tavoitteet saavutettiin näiltä osin.

Jatkossa tavoitteenamme on myydä edullista sähköenergiaa kaikille toimialueemme asiakkaille. Lisäksi sähköosuuskuntien henkilöjäsenet saavat selkeän edun jäsenyydestään sähkön hinnan kautta. Kaikki myymämme sähköenergia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja vahvistamme asemaamme toimialueen tunnetuimpana toimijana. Haemme myös liiketoiminalle maltillista ja vakaata kasvua. Tavoitteidemme mukaisesti Oulun Seudun Sähkön näkyvyys paranee vuoden 2016 aikana ja tuotevalikoimamme laajenee myös yrityspuolelle omalla toimialueellamme.

Lue vuoden 2015 vuosikertomus kokonaisuudessaan.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi