Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Kaukolämpö

Lämmön myynti kasvoi selvästi

Usean poikkeuksellisen lämpimän vuoden jälkeen vuosi 2016 oli lämpötilaltaan lähempänä pitkän aikaväin keskiarvoa. Lämmitykseen tarvittavaa energiamäärää kuvaava lämmöntarveluku oli 14 prosenttia edellistä vuotta korkeampi, mutta kuitenkin vielä kahdeksan prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi.

Lämmön myynti oli 147 GWh (125 GWh), mikä on seitsemän prosenttia budjetoitua suurempi. Vuoden 2016 myyntimäärä on kaikkien aikojen korkein. Ulkolämpötilan lisäksi lämmön käytön kasvuun vaikutti viime vuosien uudet asiakkuudet. Erityisesti toimintavuoden aikana saimme asiakkaaksi tavanomaista enemmän suuria kiinteistöjä. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 30 kpl (27).

Kasvaneen myyntimäärän ja liittymismaksutulon sekä tehostuneen toiminnan vuoksi myös kaukolämmön tulos oli selvästi budjetoitua parempi. Vuonna 2017 odotamme myyntimäärän hieman nousevan ja tuloksen olevan vuoden 2016 tasolla.

Kaukolämmön investoinnit olivat 1,1 milj. euroa kohdistuen pääosin verkostoon, jota rakennettiin toimintavuotena 3,3 km (3,5 km). Vuonna 2017 investointien odotetaan hieman kasvavan ja painopiste on edelleen verkostossa.

Lämmön tuotanto perustuu alueellisiin polttoaineisiin

Lämmön myynnistä noin puolet tapahtuu Kempeleen kaukolämpöverkossa, jonne normaali tilanteissa lämpö ostetaan kokonaan Oulun Energialta. Lämpö tuotetaan pääosin yhdistettynä lämmön ja sähkön yhteistuotantona metsähakkeesta ja polttoturpeesta.

Muiden lämpöverkkojen lämpö tuotetaan lämpökeskuksissa, joissa käytetään polttoaineina metsähaketta, puupellettiä ja palaturvetta. Alueellisten polttoaineiden osuus omasta lämmön tuotannosta oli toimintavuotena 92 prosenttia.

Huippu- ja varatehona käytetään jonkin verran myös öljyä, jonka käyttöä on vähennetty eri toimenpitein jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2016 öljyn osuus lämmön hankinnasta oli 2 prosenttia.

Lämmön hinnat pärjäävät vertailussa

Vuoden 2016 alusta Kempeleen myyntihintoja nostettiin keskimäärin 4,3 prosenttia. Myyntihintoja laskettiin Päivärinteellä keskimäärin 6,6 prosenttia ja lähilämpökohteissa 8,8 prosenttia. Vuoden 2017 alusta energiamaksuja laskettiin 4 prosenttia Iin, Päivärinteen, Lumijoen, Tupoksen ja Ankkurilahden kaukolämpöverkoissa. Hinnan muutokset johtuvat muutoksista lämmön hankintakuluissa.

Energiateollisuuden ylläpitämässä hintavertailussa suurimpien verkkojemme hinnoittelu on vertailuryhmissään noin 5 prosenttia valtakunnallista keskiarvoa edullisempia.

Uusia toimintamalleja ja palveluita

Kilpailu lämmitysmarkkinoilla kiristyy ja Oulun Seudun Sähkö pyrkii vastaamaan haasteeseen ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja palveluita.

Toimintavuoden aikana ulkoistettiin liiketoimintakaupalla lämpökeskusten käyttö- ja kunnossapitotoiminta KPA Unicon Oy:lle. Tällä tavoitellaan toiminnan kehittämistä ja tehostamista.

Vuoden 2016 aikana lisäsimme kaukolämmön markkinointia osallistumalla Energiateollisuuden organisoimaan valtakunnalliseen markkinointikampanjaan sekä toteuttamalla omia paikallisia kampanjoita. Kehitimme myös lämmön myyntiprosesseja ja palvelun tarjontaa. Jatkossa asiakkaamme voivat halutessaan hankkia kaukolämmön kokonaan Avaimet käteen -periaatteella sisältäen myös rahoituksen. Odotamme näistä tuloksia jo vuoden 2017 aikana.

Tavoitteemme on laajentaa erillislämmityskohteiden Lähilämpö-liiketoimintaa hyödyntämällä uusiutuvia energiaratkaisuja kuten lämpöpumput ja puupelletti. Tulemme asentamaan vuoden 2017 aikana myös nykyisiin Lähilämpö-kohteisiin lämpöpumppuratkaisuja mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2016 lopulla toteutettiin ensimmäinen lämpöpumppuratkaisu Ketolanperän koululle Kempeleessä.

Kempeleen Metsärinteen erillisverkkoalueella otetaan keväällä 2017 käyttöön uusi yhteistyömuoto. Alueen lämmitys tullaan jatkossa hoitamaan lähellä sijaitsevalta maatilalta, jossa viljankuivaamista varten rakennetaan uusi hakelämpökeskus. Yhteistyöllä voimme lisätä hakelämpökeskuksen vuotuista käyttömäärää merkittävästi.

Vuoden 2017 aikana tulemme pilotoimaan uusia ratkaisuja myös kaukolämmön tuottamiseksi, kuten aurinkolämpö korvaamaan kesäaikaista öljyn käyttöä.

 


Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi