Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Kaukolämpö

Lämmin sää pienensi asiakkaiden lämmön käyttöä

Vaikka jo vuosi 2014 oli keskilämpötilaltaan poikkeuksellisen korkea, vuosi 2015 oli vielä lämpimämpi ollen Suomessa mittaushistorian lämpimin. Lämmitykseen tarvittavaa energiamäärää kuvaava lämmöntarveluku oli 18 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi.

Lämmön myynti oli 125 GWh (129 GWh), mikä jäi noin 10 prosenttia budjetoitua pienemmäksi. Lämmön myynti oli näin alhainen edellisen kerran vuonna 2011.

Matalan myyntimäärän vuoksi myös kaukolämmön tulos jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi. Vuonna 2016 myyntimäärän ja tuloksen odotetaan nousevan.

Investoinnit biolämmön tuotantoon valmistuivat

Oulun Seudun Sähköllä on ollut monivuotinen biopolttoaineiden käytön lisäämiseen tähtäävä investointiohjelma, jolla on uusittu ja laajennettu alueellisia biopolttoaineita käyttäviä lämpölaitoksia sekä rakennettu puupellettiä käyttäviä lämpökeskuksia. Investointiohjelmalla on lisätty lämmöntuotannossa sekä kustannustehokkuutta että ympäristöystävällisyyttä.

Investointiohjelma valmistui, kun vuoden 2015 keväällä otettiin käyttöön Limingan Tupoksessa (1 MW) ja Iin Puulaaksossa (1,3 MW) pellettilämpökeskukset. Nyt Oulun Seudun Sähköllä on käytössä yhdeksässä kaukolämpöverkossa yhteensä seitsemän puuta ja turvetta käyttävää biolämpökattilaa sekä kuusi puupellettiä käyttävää lämpökattilaa. Investointien johdosta öljyn käyttö on vähentynyt viidessä vuodessa noin 20 prosentista noin 2 prosenttiin lämpöenergian hankinnasta.

Tulevina vuosina investointien määrä on pienempi painottuen kaukolämpöverkon laajentamiseen uusien asiakkaiden myötä sekä verkon saneerausinvestointeihin. Vuonna 2015 saatiin 27 (41) uutta asiakasta ja kaukolämpöverkkoa rakennettiin 3,5 km (4,1 km).

Muutoksia lämmön hinnoittelussa

Vuoden 2015 alusta lämmön energiamaksuja laskettiin kolme prosenttia Muhoksen, Limingan, Tyrnävän ja Lumijoen kaukolämpöverkoissa. Hinnan laskemisen mahdollistivat alentuneet lämmön tuotantokustannukset. Muissa verkoissa lämmön myyntihinnat säilyivät ennallaan.

Vuoden 2016 alusta Kempeleen myyntihintoja nostettiin keskimäärin 4,3 prosenttia. Myyntihintoja laskettiin Päivärinteellä keskimäärin 6,6 prosenttia ja lähilämpökohteissa 8,8 prosenttia.

Oulun Seudun Sähkön tavoitteena on, että kaukolämmön myyntihinnat suurimmissa verkoissa ovat vertailuryhmissään korkeintaan valtakunnallista keskitasoa. Nyt hinnat ovat 5–10 prosenttia keskitason alapuolella.

Kiristyvään kilpailuun vastataan

Kaukolämmön kilpailutilanne on viime vuosina tiukentunut energiatehokkuuden parantumisen ja uusien lämmitysmuotojen voimakkaan kehityksen ja markkinoille tulon myötä. Tämän kehityksen odotetaan jatkuvan myös lähivuosina.

Oulun Seudun Sähkössä tulemme jatkossa panostamaan kaukolämmön markkinointiin ja myyntiprosessien kehittämiseen sekä erilaisten palveluiden ja asiakkaiden toimintaa helpottavien ratkaisujen kehittämiseen. Pyrimme laajentamaan kaukolämpöverkkojen ulkopuolella olevien suurempien kiinteistöjen, niin sanotun lähilämmön, lämpömyyntiä perustuen uusiin lämmitysratkaisuihin. Tavoitteemme on myös pilotoida uusia lämmön tuotantoratkaisuja kaukolämpöverkon piirissä.

energialahteet_kaukolampo.png

Lue vuoden 2015 vuosikertomus kokonaisuudessaan.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi