Hallinto ja konsernirakenne

Oulun Seudun Sähkö on toisen asteen osuuskunta eli keskusosuuskunta, jonka jäsenistön muodostavat kaksitoista sähköosuuskuntaa ja kolme muuta yhteisöä. Ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, johon omistajajäsenet valitsevat edustajansa. Osuuskuntakokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto hallituksen jäsenet.

hallinto-organisaatio.png

Vuoden 2015 osuuskuntakokous pidettiin 15. huhtikuuta. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2014 tileistä ja hallinnosta.

Vuoden 2015 hallintoneuvoston jäsenet ja erovuorot:

Tarja Bäckman      Tyrnävä      2015
Rauno Hekkala       Oulunsalo    2015
Ilpo Hettula  Kempele    2015
Kyösti Juujärvi     Utajärvi    2015
Pentti Kennilä     Liminka    2015
Arto Marttila     Oulunsalo    2015
Kaarlo Saarenpää     Muhos    2015
         
Jari Aitta     Utajärvi    2016
Seija Keränen     Muhos    2016
Ilkka Korpela     Kempele    2016
Tapio Koskela     Liminka    2016
Kari Siira     Tyrnävä    2016
Kai Takalahti     Oulunsalo    2016
Seppo Yli-Elsilä    Liminka    2016
Matti Yrjämä     Vaala       2016
         
Jouko Etelä     Kempele    2017
Juha Hemmilä     Lumijoki    2017
Aimo Manelius     Muhos    2017
Paavo Niemelä     Tyrnävä    2017
Risto Näpänkangas     Vaala    2017
Esa Prokkola     Lumijoki    2017
Pentti Tuovinen     Utajärvi    2017
         

Vuonna 2015 hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Seppo Yli-Elsilä. Varapuheenjohtaja oli Pentti Tuovinen.

Sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Ikäpykälän vuoksi Pentti Kennilä ei voinut enää olla ehdolla hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen valittiin Mika Heiskari Limingasta. Kaarlo Saarenpään tultua valituksi hallituksen jäseneksi, hänen tilalleen valittiin Antti Leskelä Muhokselta. Rauno Hekkalan tilalle hallintoneuvostoon valittiin Risto Siekkinen Oulunsalosta. Muut erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen kaudelle 2016–2018.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja muun muassa päättää toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta.

Vuoden 2015 hallituksen jäsenet ja erovuodet:

Varsinaiset jäsenet

Osmo Heikkinen     Muhos    2015
Jukka Matinolli     Tyrnävä   2015
Lauri Pesälä     Kempele   2016
Voitto Uusimäki     Oulunsalo   2016
Ossi Sainila        Liminka      2017
         

Varajäsenet

Matti Yrjämä             Vaala         2017
Pekka Pottala        Lumijoki        2017
         

Sääntöjen mukaan hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Ikäpykälän vuoksi Osmo Heikkinen ei voinut enää olla ehdolla hallituksen jäseneksi. Kokouksessa 18.3.2015 hallintoneuvosto valitsi Osmo Heikkisen tilalle Kaarlo Saarenpään Muhokselta hallituksen jäseneksi kaudelle 2016–2018. Jukka Matinolli valittiin jatkamaan hallituksessa 2016–2018. Varajäsen Matti Yrjämän tilalle valittiin Juha Airaksinen Vaalasta kaudelle 2016–2018.

Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajana toimi Ossi Sainila. Varapuheenjohtaja oli Voitto Uusimäki. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 110 asiaa. Toimitusjohtaja Risto Kantola toimi hallituksen esittelijänä ja johdon assistentti Tarja Ollikainen sihteerinä.

Konsernirakenne

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö on konsernin emoyritys. Konserniin kuuluu lisäksi tytäryhtiö Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy.

Emoyhtiö vastaa sähköntuotantoliiketoiminnasta, sähkön vähittäismyynnistä, kaukolämpöliiketoiminnasta ja konsernin palveluista. Tytäryhtiö harjoittaa sähkönsiirtoliiketoimintaa.

Tytäryhtiön hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Emoyhtiön hallitukseen tuodaan merkittävät tytäryhtiön hallituksessa käsitellyt asiat.

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2015 hallitukseen vuodelle 2015 valittiin kolme jäsentä, Risto Kantola, pj, Jussi Ervasti ja Jukka Kaarre. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuoden 2014 tileistä ja hallinnosta. Hallitus kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 55 asiaa. Toimitusjohtaja Timo Patana toimi hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.

Tarkastustoiminta

Osuuskuntakokouksen valitsemina Keskusosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Jari Nurkkala, KHT ja Simo Salonen, KHT. Varatilintarkastaja Pohjois-Suomen Tilintarkastustoimisto Oy, KHT-yhteisö. Sähköverkon varmennustarkastukset suoritti Erkki Niku Inspecta Oy:stä.

Konsernin henkilöstö

Vuoden 2015 lopussa Oulun Seudun Sähkössä työskenteli 24 ja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:ssä 13 henkilöä.

Keskuskauppakamarin kultaisen ansiomerkin kolmenkymmenen vuoden palveluksesta saivat mittariasentaja Raimo Henttunen ja verkkoaluevastaava Jukka Raitio. Hopeisen ansiomerkin kahdenkymmen vuoden palveluksesta sai verkkoaluevastaava Petri Seppälä ja pronssisen ansiomerkin kymmenen vuoden palveluksesta järjestelmävastaava Soile Hautamäki.

Kannatus- ja tukitoiminta

Osuuskuntaperiaatteeseen kuuluu yhteiskunnan toimintaan osallistuminen. Oulun Seudun Sähkö tuki vuoden aikana monipuolisesti järjestötoimintaa. Pääosa tukitoiminnasta myönnettiin omalla toimialueella urheilu-, kulttuuri- ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.vuosilyhyesti.png

konsernin_organisaatio.png

Lue vuoden 2015 vuosikertomus kokonaisuudessaan.

 

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi