Hallinto ja konsernirakenne

Oulun Seudun Sähkö on toisen asteen osuuskunta eli keskusosuuskunta, jonka jäsenistön muodostavat kaksitoista sähköosuuskuntaa ja kolme muuta yhteisöä. Ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, johon omistajajäsenet valitsevat edustajansa. Osuuskuntakokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto hallituksen jäsenet.

Vuoden 2016 hallintoneuvoston jäsenet ja erovuorot

Tarja Bäckman, Tyrnävä 2018
Risto Siekkinen, Oulunsalo 2018 
Ilpo Hettula, Kempele 2018
Kyösti Juujärvi, Utajärvi 2018
Mika Heiskari, Liminka 2018
Arto Marttila, Oulunsalo 2018
Antti Leskelä, Muhos 2018

Jari Aitta, Utajärvi 2016
Seija Keränen, Muhos 2016
Ilkka Korpela, Kempele 2016
Tapio Koskela, Liminka 2016
Kari Siira, Tyrnävä 2016
Kai Takalahti, Oulunsalo 2016
Seppo Yli-Elsilä, Liminka 2016
Matti Yrjämä, Vaala 2016

Jouko Etelä, Kempele 2017
Juha Hemmilä, Lumijoki 2017
Aimo Manelius, Muhos 2017
Paavo Niemelä, Tyrnävä 2017
Risto Näpänkangas, Vaala 2017
Esa Prokkola , Lumijoki 2017
Pentti Tuovinen, Utajärvi 2017 
Hallinto-organisaatio.png Vuonna 2016 hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Seppo Yli-Elsilä. Varapuheenjohtaja oli Pentti Tuovinen.

Sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Ikäpykälän vuoksi erovuorossa 2016 olevat Kari Siira ja Seppo Yli-Elsilä eivät voineet enää olla ehdolla hallintoneuvoston jäseniksi. Kari Siiran tilalle valittiin Lauri Rahko Tyrnävältä ja Seppo Yli-Elsilän tilalle Risto Mäkinen Limingasta kaudelle 2017 - 2019.

Oulun Seudun Sähkön hallituksen jäseneksi valitun Ilpo Hettulan tilalle hallintoneuvostoon loppukaudeksi 2017–2018 valittiin Tuomas Lohi Kempeleestä. Muut erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen kaudelle 2017–2019.

Risto Näpänkangas jätti 7.3.2016 eroilmoituksensa hallintoneuvoston jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin loppukaudeksi 2017 Juha Airaksinen Vaalasta.

Vuoden 2016 hallituksen jäsenet ja erovuodet:

Varsinaiset jäsenet
Kaarlo Saarenpää Muhos 2018
Jukka Matinolli Tyrnävä 2018
Lauri Pesälä Kempele 2016
Voitto Uusimäki Oulunsalo 2016
Ossi Sainila Liminka 2017

Varajäsenet
Juha Airaksinen Vaala 2017
Pekka Pottala Lumijoki 2017

Sääntöjen mukaan hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Vuonna 2016 erovuorossa oleva Lauri Pesälä ei voinut enää olla ehdolla hallituksen jäseneksi. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin Ilpo Hettula Kempeleestä kaudelle 2017–2019. Voitto Uusimäki valittiin jatkamaan hallituksessa 2017–2019.

Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajana toimi Ossi Sainila. Varapuheenjohtaja oli Voitto Uusimäki. Toimitusjohtaja Risto Kantola toimi hallituksen esittelijänä ja johdon assistentti Tarja Ollikainen sihteerinä.

Konsernirakenne

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö on konsernin emoyritys. Konserniin kuuluu lisäksi tytäryhtiö Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy.

Emoyhtiö vastaa sähköntuotantoliiketoiminnasta, sähkön vähittäismyynnistä, kaukolämpöliiketoiminnasta ja konsernin palveluista. Tytäryhtiö hoitaa sähkönsiirtoliiketoimintaa.

Tytäryhtiön hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Emoyhtiön hallitukseen tuodaan merkittävät tytäryhtiön hallituksessa käsitellyt asiat.

Konsernin organisaatio.png

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Hallituksessa vuonna 2016 ovat toimineet, Risto Kantola, pj, Jussi Ervasti, Jukka Kaarre ja Maarit Törrö. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimitusjohtaja Timo Patana toimi hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.

Tarkastustoiminta

Osuuskuntakokouksen valitsemina Keskusosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Jari Nurkkala, KHT ja Simo Salonen, KHT. Varatilintarkastaja Pohjois-Suomen Tilintarkastustoimisto Oy, KHT-yhteisö.

Sähköverkon määräaikais- ja varmennustarkastukset suoritti Erkki Niku Inspecta Oy:stä.

Konsernin henkilöstö

Vuoden 2016 lopussa Oulun Seudun Sähkössä työskenteli 15 ja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:ssä 12 henkilöä.

Keskuskauppakamarin hopeisen ansiomerkin kahdenkymmen vuoden palveluksesta sai johdon assistentti Tarja Ollikainen.

Kannatus- ja tukitoiminta

Osuuskuntaperiaatteeseen kuuluu yhteiskunnan toimintaan osallistuminen. Oulun Seudun Sähkö tuki vuoden aikana monipuolisesti järjestötoimintaa. Pääosa tukitoiminnasta myönnettiin omalla toimialueella urheilu-, kulttuuri- ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi