Etusivu / Info / Vuosikertomus-online / Asiakaspalvelu

 

Asiakaspalvelusta kiitettävä palaute


Oulun Seudun Sähkö pyrkii kaikessa toiminnassaan laadukkaaseen palveluun. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti toimintaamme palvelun laadun kehittämiseksi. Asiakaskyselyillä ja -palautteilla on tässä ollut keskeinen rooli. Vuonna 2016 asiakastyytyväisyys kysely lähetettiin postitse Oulun Seudun Sähkön kanssa asioineille. Kokonaisvastausprosentti vuonna 2016 oli 21 %.

Kokonaisuudessaan asiointiin oltiin varsin tyytyväisiä. Vain 7,4 prosenttia vastaajista ilmoitti tyytymättömyyden aiheita asiakaspalvelussa. Palveluun pääsyn nopeus puhelimitse asioineiden kesken koettiin hyväksi ja myös siihen miten asia hoitui. Asiakasneuvojat koettiin myös asiantuntevaksi, ystävällisiksi, ymmärrettäväksi ja asiakasta aidosti kuuntelevaksi. Erityisesti sopimusvaihtoehtojen esilletuominen ja kokemus kilpailukykyisestä ratkaisusta ovat edelleen parantuneet aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2016 palvelun kokonaislaadun arvosanaksi kertyi 6,62 asteikolla 1-7. Palvelut koettiin tasalaatuisiksi, mistä kertoo keskihajonnan pieni tunnusluku 0,85.

 

Asiakaspalvelun kokonaislaatu 2008-2016


Keskiarvo Hajonta
2016 6,62 0,66
2015 6,50 0,85
2014 6,51 0,98
2013 6,53 0,68
2012 6,41 0,94
2010 5,95 1,10
2009 5,74 1,28
2008 5,80 1,19

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi