Etusivu / Info / Valokaari-online / Suomi 100 ja sähkön lyhyt historia

 

Suomi 100 ja sähkön lyhyt historia

Hankaussähkö ja sen meripihkassa aikaan saama kipinöinti tunnettiin jo antiikin aikana, 1500-luvulla vastaavanlaisia ominaisuuksia havaittiin mm. lasissa ja joissain jalokivissä. Elettiin kuitenkin 1700-lukua, kun sähköoppi alkoi kehittyä tieteenhaarana. Sähköopin huomattavimpiin tutkijoihin kuului mm. Benjamin Franklin, joka todisti salaman olevan sähköpurkaus. 1800-luvulle tultaessa sähköä alettiin tuottaa kaupallisesti, samalla sähköä hyödyntävien keksintöjen määrä kasvoi no¬peasti. Thomas Alva Edison keksi pääpirteissään edelleen alkuperäisen kaltaisen hehkulampun 1879.

Sähkövalot syttyivät 1800-luvun lopulla

Suomessa sähkövalaistuksen taival alkoi vuonna 1877 VR:n konepajalla Helsingissä. Suomen sähköistämisen edelläkävijä oli Gottfrid Strömberg, joka keksi dynamon 1881, ollessaan vielä koulupoika. Strömbergin keksimäl-lä tasavirtakoneella pystyi tuottamaan myös sähkövaloa. Hehkulampun keksimisestä oli kulunut vasta pari vuotta.

Vuonna 1882 Finlaysonin tehtaan kutomosali Tampereella valaistiin pysyvästi sähköllä. Oulun seudulla otettiin ensimmäiset sähköiset katuvalot käyttöön joulukuun 8. päivänä 1889.

Osuuskuntasähköä Oulun seudulle

Maamme suurimpia kaupunkeja ryhdyttiin sähköistämään 1900-luvun alussa, ja vuoteen 1920 mennessä melkein kaikissa kaupungeissa oli jo paikallinen sähkölaitos. Oulun seudulla maaseudun sähköistäminen otti ensi askeleensa 1910-luvulla. Sähkön hankin¬nassa maaseudun väestö turvautui osuustoimintaan, joka jo vuosisadan vaihteessa oli juurtunut lujasti Oulun seudulle. Uranuurtajana toimi Limingan osuusmeijeri, joka osti sähkön tuottamiseen ja käyttöön tarvittavat laitteet Keskusosuusliike Hankkijalta Vuonna 1914. Voimalaitos oli höyrykäyttöinen, energialähteenä oli puu. 

Oulussa vuonna 1892 syntynyt Martti Levón vaikutti suuresti siihen, että Oulun Seudun Sähkö sai nykyisen yritysmuodon ja toiminta-alueen, kun hän esitti ajatuksen seudun sähköosuuskuntien yhteistyöstä. Laskettiin, että korkeajänniteverkoston rakentaminen maaseudulle tulisi järkeväksi, jos kunnat ja osuuskunnat toimisivat yhteis¬työssä. Näin Oulun Seudun Sähkö perustettiin 26.3.1921.

Villistä kasvusta kohti energiatehokkuutta

1950- ja 1960-luvut olivat Suomessa varsinaista kodinkoneiden kulta-aikaa. Sotien jälkeen alkoi voimakas jälleenrakennuskausi, johon myös naiset osallistuivat menemällä töihin kodin ulkopuolelle, eikä perinteisiin ko-dinhoidon menetelmiin ollut aikaa. Pyykkikoneet, imurit ja jääkaapit tulivat tarpeeseen, ja sähkönkäyttö oli huoletonta.

Suomessa harvaan asutuille kylille sähköt saatiin kuitenkin vasta 1970-luvulla, samaan aikaa energiakriisi ravisteli maailmaa. Kun öljyn pelättiin loppuvan, alettiin kiinnittää huomiota myös sähkölaitteiden energiatehokkuuteen.

2010-luvulle tultaessa sähkönkäytön suhteen ollaan entistä valveutuneempia. Sähkösopimukset tehdään omien tarpeiden mukaan, omaa sähkönkäyttöä seurataan älyratkaisujen avulla, ja sähkön ekologinen tuotantotapa voi olla peruste ostaa sähköä tietyltä tuottajalta. Sadan vuoden aikana on tapahtunut paljon, niin sähkön tuotantotekniikassa, sähkölaitteiden kehityksessä kuin ihmisten asenteissakin.Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi