Etusivu / Info / Valokaari-online / Mukaan Energiatehokkuussopimukseen

Mukaan Energiatehokkuussopimukseen

Oulun Seudun Sähkö liittyi kesällä 2015 Energiatehokkuussopimukseen, jonka tarkoituksena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä järjestelmällisesti parempaan energian käyttöön.

Kyseessä on vapaaehtoinen ohjelma, jonka tavoitteet koemme tärkeänä, kertoo Janne Järvinen Oulun Seudun Sähköstä

Oulun Seudun Sähkö pyrkii yrityksenä tekemään energiatehokkaita ratkaisuja ja samalla ohjaamaan myös kuluttajia entistä energiatehokkaampaan toimintaan.

– Tarjoamme asiakkaillemme esimerkiksi maksutonta energianeuvonta-palvelua, muistuttaa energianeuvojana toimiva Järvinen.

Energiatehokkuussopimukseen liityttyä Oulun Seudun Sähkö on sitoutunut asettamaan omat energiankäytön tehostamistavoitteet, toteuttamaan niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja raportoimaan vuosittain energiatehokkuustoimenpiteiden toteutumisesta ja muusta sen parantamiseen tähtäävästä toiminnasta.

Energiatehokkuussopimuksella tavoitellaan energiapalveludirektiivin mukaisesti 9 % suuruista energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. Tavoite lasketaan vuosien 2001–2005 keskimääräisestä energiankäytöstä.

– Sopimuksella halutaan vauhdittaa myös uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä, Järvinen sanoo.

Energiatehokkuussopimuksessa korostetaan, että energiatehokkuus on jatkuva prosessi, joka vaatii erityisesti johdon, mutta myös koko organisaation sitouttamista kohti tavoitteellista energiankäytön tehostamista.

Eri toiminta-alueille suunnatut energiatehokkuussopimukset ovat voimassa vuoden 2016 loppuun, mutta jatkosta neuvotellaan parhaillaan. Oulun Seudun Sähkö on mukana Energiapalveluiden toimenpideohjelmassa, joka on tarkoitettu sähkön siirron, jakelun ja kaukolämpöalan yrityksille.

Lisätietoja Energiatehokkuussopimuksesta: www.energiatehokkuussopimukset.fi

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi