Etusivu / Info / Valokaari-online / Etämyyntisopimuksen voi perua

Etämyyntisopimuksen voi perua

Etämyyntinä tehtyihin sähkösopimuksiin kuuluu neljäntoista päivän peruuttamisoikeus. Lokakuusta lähtien sähkönmyyntisopimuksen on pystynyt myös kiistämään, jos kuluttaja kokee sen syntyneen ilman hänen suostumustaan.
 
Raskas työpäivä takana ja kotimatkalla puhelimessa taisi tulla pikaistuksissa tehtyä uusi sähkösopimus. Kotona kaiken lisäksi paljastuu, että nykyinen sopimus oli sittenkin parempi. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaisi toimia?
 – Jos sopimus on tullut tehtyä liian pikaisesti eikä sisältö vastaakaan toivottua, niin kauppa kannattaa purkaa heti tuoreeltaan. Tällöin myynti palautuu entiselle myyjälle. Kuluttajalla on etämyynnissä kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus, kertoo Oulun Seudun Sähkön asiakasneuvoja Virpi Tenhunen.
¬Etämyyntitilanteissa myyjä ei ole paikan päällä läsnä sopimuksentekotilanteessa. Etämyyntiä ovat esimerkiksi puhelimitse, postitse tai internetin kautta tehdyt sopimukset. Etämyyntisopimuksen peruminen tehdään kirjallisesti, eikä siinä tarvitse ilmoittaa mitään syytä.
Etämyynnin yhteydessä myyjän on kerrottava kuluttajalle peruuttamisajan alkamisesta ja kestosta. Esimerkiksi puhelinkeskustelun maininnan tueksi kuluttajalle toimitetaan peruuttamislomake. Jos maininta unohtuu myyntitilanteessa, on peruutusaika 14 päivän sijaan 12 kuukautta.

Uusi oikeus kiistämiseen

3. lokakuuta 2016 astui voimaan valtioneuvoston sähköntoimitusta koskevan asetuksen muutos, joka edelleen parantaa kuluttajan asemaa etämyyntitilanteessa. Se koskee kaikkia tapauksia, joissa kuluttaja kokee sähkösopimuksen syntyneen virheellisesti tai epäasiallisesti.
– Kuluttajalla on oikeus kiistää sähkömyyntisopimuksen syntyminen. Käytännössä kuluttajan on ilmoitettava kiistämisestä kirjallisesti uudelle sähkönmyyjälle. Tämän jälkeen kuluttaja tekee paikalliselle verkonhaltijalle kirjallisen ilmoituksen, jossa hän ilmoittaa kiistäneensä kirjallisesti kyseisen myyntisopimuksen syntymisen myyjäyhtiön kanssa. Kiistämisilmoituksen myötä käyttöpaikan sopimusta ei laiteta käytäntöön tai jo käynnistynyt toimitus keskeytetään, kertoo Tenhunen.
Mikäli uuden myyjän sähköntoimitus on jo alkanut, myyntiyhtiöllä on oikeus veloittaa jo toimitetusta sähköstä kohtuullinen korvaus. Kuluttaja vastaa siitä, että hänellä on perusteet kiistää sopimuksen pätevyys ja sähkönmyyjällä tulee puolestaan olla näyttöä siitä, että sopimus on syntynyt molempien osapuolten tahdosta. Tällainen voi olla esimerkiksi nauhoite puhelinmyyntitilanteesta. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen erimielisyydestään, voi kuluttaja pyytää kuluttajariitalautakuntaa ratkaisemaan asian.

Huolellinen ostaja vertailee hintoja

Uusi sähkösopimus kannattaa joka tapauksessa tehdä ajan kanssa, hintoja huolella vertaillen. Oulun Seudun Sähkön asiakasneuvojat tukevat ja auttavat valinnoissa.
– Hyvältäkin vaikuttavan tarjouksen pitävyys kannattaa tarkistaa, sillä hintoja on niin monenlaisia. Siksi kannattaakin olla yhteydessä Oulun Seudun Sähköön ennen sopimuksen tekoa, asiakasneuvoja Virpi Tenhunen sanoo.
Myös muuttajien kannattaa ottaa sähköasiat hoitoon hyvissä ajoin. Muuttotilanteessa uusi sähkösopimus tulisi tehdä ja vanha irtisanoa 14 vuorokautta ennen muuttoa.
– Tämä on myös turvallisuuskysymys. Jos sähköt ovat välillä poikki, voi huomaamatta jäädä hellan tai jääkaapin kytkimet päälle. Sähköjen kytkeydyttyä taas päälle voi tilanteesta aiheutua vahinkoa, Tenhunen muistuttaa.  
Takautuvia sähkösopimuksia ei ole mahdollista tehdä, mutta yleensä muuttotilanteissa sähköntoimituksen aloittamista voidaan tarpeen mukaan nopeuttaa.Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi