Oulun Seudun Sähkön hallinto

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkössä ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, johon osallistuu edustaja jokaisesta 12 jäsenosuuskunnasta ja kolmesta muusta jäsenyhteisöstä. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi osuuskuntakokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat.

Hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Kunnan asiakasmäärästä riippuu, montako jäsentä osuuskuntakokous valitsee kunnasta hallintoneuvostoon. Oulun Seudun Sähkön toimialueen jokaisesta kunnasta on ainakin yksi edustaja. Hallintoneuvoston tehtävänä on muun muassa valita hallituksen jäsenet ja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista.

Vuoden 2017 hallintoneuvoston jäsenet

Hallituksen muodostavat hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat viisi henkilöä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita kaksi varajäsentä. Hallitus muun muassa vahvistaa sähkön siirron sekä liittymis- ja palvelumaksujen hinnat.

Vuoden 2017 hallituksen jäsenet
Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi