Etusivu / Info / Oulun Seudun Sähkö / Asiakaspalvelu / Usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Kotitalousasiakkaan sähkön hinta muodostuu sähköenergian myyntihinnasta ja sähkön siirtohinnasta sekä sähköverosta, arvonlisäverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkön vähittäismyyntihinta sisältää sekä sähkön hankinnan että sen myynnin. Sähkön siirtohinta sisältää jakelu-, alue- ja kantaverkkosiirrot. Sähkövero peritään kokonaisuudessaan siirtomaksun yhteydessä. Arvonlisävero peritään sekä energia- että siirtomaksusta. Sähköenergian osuuden voi kilpailuttaa.

Lue lisää: Mistä sähkön hinta muodostuu?

 

Mitä palveluita Oulun Seudun Sähkö tarjoaa asiakkailleen?

Tarjoamme alueemme asiakkaille kilpailukykyisiä sähkö- ja lämpöenergiapalveluita. Sähköosuuskuntien henkilöjäsenet saavat lisäksi 15 prosentin jäsenalennuksen sähkö- ja lämpöenergian hinnasta.

Oulun Seudun Sähkön alueella asennetut etäluettavat mittarit mittaavat sähkönkulutusta tunnin tarkkuudella, mikä antaa asiakkaalle mahdollisuuden ohjata omaa sähkönkulutustaan. Myös sähkölasku perustuu todelliseen sähkön kulutukseen.

Miten sähkölaskut jaksotetaan?

Kaikkia asiakkaita laskutetaan kuukausittain, 12 laskua vuodessa.

Etäluettavan sähkömittarin asennuksen jälkeen luovuttiin arviolaskutuksesta jonka jälkeen asiakkaan sähkölasku perustuu toteutuneeseen sähkönkäyttöön.

Mitä sähkötuotteita on tarjolla?

IISI-yleissähkö, huoleton ja vaivaton valinta kotitalouksiin, joissa ei ole sähkölämmitystä. Tuotteen hinnanmuutokset seuraavat markkinahintojen hinnanmuutoksia viiveellä. Asiakkaan sähköenergian hinnat pyritään pitämään vakaina ja hinnan­muutokset maltillisina. 


Tuote sopii asiakkaille, 
jotka eivät halua seurata aktiivisesti sähkömarkki­noiden muutoksia. 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.

IISI-vuosisähkö sopii erinomaisesti sähkö­lämmittäjille. Asiakkaan sähkö­energian hinnat pyritään pitämään vakaina ja hinnanmuutokset maltillisina. Vuosisähkön hinnoittelu seuraa markkinahintojen muutoksia viiveellä.

Tuote sopii asiakkaille, 
jotka eivät halua seurata aktiivisesti sähkömarkki­noiden muutoksia. 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.

JÄMPTI-yleissähkö on turvallinen valinta kotitalouksiin, joissa ei ole sähkölämmitystä. Asiakkaan tehdessä määräaikaisen sopimuksen, hänen sähköenergiansa hinta pysyy samana kahden 
vuoden ajan. Näin asiakas pystyy suunnittelemaan kodin talouden ilman suurempia yllätyksiä sähkölaskunsa suuruudessa.

Tuote sopii asiakkaille, 
jotka seuraavat sähkö­markkinoiden muutoksia ja haluavat kiinnittää sähköenergiansa hinnan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 
Tuote on määräajan voimassa ja sitä ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

JÄMPTI-vuosisähkö on hyvä valinta sähkö­lämmittäjien kotitalouksiin. Asiakkaan tehdessä määrä­aikaisen sopimuksen, hänen sähköenergiansa hinta pysyy samana kahden vuoden ajan ja hän pystyy suunnittelemaan kodin talouden ilman suurempia yllätyksiä sähkölaskunsa suuruudessa.

Tuote sopii asiakkaille, 
jotka seuraavat sähkö­markkinoiden muutoksia ja haluavat kiinnittää sähköenergiansa hinnan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 
Tuote on määräajan voimassa ja sitä ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

VARTTI-sähkön hinta muuttuu neljännesvuosittain markkinaehtoisesti tukkusähkömarkkkinahinnan (Nord Pool) muutosten mukaisesti. Koska sähkön hintaa ei sidota pitkiksi sopimusjaksoiksi  kerrallaan, tarjoaa VARTTI-sähkö hyvän ja turvallisen mahdollisuuden hyödyntää matalia markkinahintoja.

Tuote sopii asiakkaille, 
jotka haluavat seurata sähkömarkki­noiden muutoksia säännöllisesti. 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.

SPOTTI-sähkösopimus on tarkoi­tettu kotitalouksiin, jotka antavat tukkumarkkinoiden kilpai­luttaa sähkönsä hinnan. Tukkumarkkinoilla sähkön hinta vaihtelee tunneittain. Asiakkaan sähköenergian hinta vaihtelee myös tukkumarkkinoiden muutosten mukana tunneittain. Tuntikohtainen hinnoittelu vastaa entistä paremmin omaa sähkön käyttöään ja sähkön markkinahintaa seuraavan asiakkaan tarpeita. Sähkölaskun loppusummaa on jatkossa mahdollisuus pienentää keskittämällä omaa sähkönkulutustaan edullisille tunneille, sillä sähkölaskun loppusumma muodostuu tunneittain toteutuneen sähkön markkinahinnan ja oman sähkönkulutuksen mukaan. SPOTTI-sopimus on sidottu pohjoismaisen sähkö­pörssin Nord Poolin pörssihintaan. Hinnan laskut ja nousut näkyvät nopeasti sähkölaskussa.

Tuote sopii aktiivisesti 
sähkömarkkinoita 
seuraaville asiakkaille. 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen voi irtisanoa kahden 
viikon irtisanomisajalla.

Miten jäseneksi pääsee?

Oulun Seudun Sähkön henkilöasiakas voi liittyä sähköosuuskunnan jäseneksi.

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen ja maksamalla 20 euron osuusmaksun. Lisätietoja saat Oulun Seudun Sähkön asiakaspalvelusta, puhelin (08) 3101 313.

Oulun Seudun Sähkö
Voimatie 2, 90440 Kempele • puh. (08) 310 1313, faksi (08) 381 763 • asiakaspalvelu@oss.fi